PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Prioriteringer for framtidens fellesskap

Prioriteringer for framtidens fellesskap

Vi lever i en tid med større usikkerhet enn på lenge. Krigen i Ukraina har drevet millioner av mennesker på flukt, og Stavanger kommune skal bosette 770 flyktninger i løpet av 2023.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

I tillegg til at vi fortsatt har ettervirkninger etter pandemien, har krigen ført til høyere inflasjon enn på flere tiår. Norges bank satte i mai opp styringsrenten til 3,25 prosent, og varslet ytterligere rentehevinger for å dempe inflasjonen.

– Den høye inflasjonen, med påfølgende rentehevinger, vil kunne redusere kommunenes handlingsrom og føre til at det i fremtiden vil bli mer krevende å finansiere kommunale tjenester, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Hele tertialrapporten kan du lese her

Høyere utgifter enn inntekter

Stavanger kommune forventer en økning i driftsutgifter på 393,7 millioner kroner ved utgangen av året. Det skyldes blant annet økte utgifter knyttet til lønnsvekst, flyktninger, klima- og miljøtiltak og politiske saker. Samtidig er det forventet en økning i driftsinntektene på 258,5 millioner kroner, som blant annet skyldes økt integreringstilskudd og økning i frie inntekter, for å kompensere før økt pris og lønnsvekst.

Prognosen for disposisjonsfondet til Stavanger kommune er på 1,867 milliarder kroner for 2023. Av det er 1,457 milliarder kroner disponert, blant annet til fremtidige pensjonsforpliktelser og flyktninger.

Høyt investeringsnivå

Investeringsnivået i 1. tertial er økt fra 17 til 19 prosent, noe som er vesentlig over måltallet på 11-12 prosent. I 1.tertial foreslås det flere nye investeringer i tråd med politiske vedtak. Blant annet skal det kjøpes eiendommer til å bygge idrettsanlegg, det skal etableres legekontor på Forus, og det skal kjøpes inn kjøkkenutstyr for å produsere mer skolemat. Det er også en del tidligere vedtatte prosjekter som har en økt forventet kostnad. I tillegg vil endret finansiell framdrift på prosjekter som går over flere år, og flere utlån, øke investeringsbudsjettet.

Flere innbyggere 

I første kvartal i år fikk Stavanger 256 flere innbyggere. Dette er en økning på 0,2 prosent og samsvarer med forventningene. Befolkningsveksten skyldes nettoinnflytting på 168 personer og et fødselsoverskudd på 88 personer.

Vi bygger felleskap

– Stavanger kommune styrer i et landskap med skiftende og usikre forutsetninger. Kommunen har fortsatt solid økonomi, men prognosene fremover tilsier at utgiftene vil øke mer enn inntektene, Gode prioriteringer og nye måter å løse oppgavene på, blir viktig på veien mot å bygge fremtidens fellesskap, sier Vareide.

 

Kontaktpersoner for media:

Kommunedirektør Per Kristian Vareide, mobil: 930 12 291

Direktør for økonomi og organisasjon, Kjartan Møller, mobil: 900 80 756