PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Prøveprosjekt med 6-timersdag i gang

Prøveprosjekt med 6-timersdag i gang

De ansatte i Gullfaks barnehage skal jobbe fire dagers uker, og bidra til forskning de to neste årene.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Vi Eli Mundheim og Kjersti Bjørnøy som står ved siden av hverandre med hvert sitt glass i hånden og smiler. Bak ser vi flere mennesker som deltar på markeringen.

Virksomhetsleder i Tastabarnehagene Eli Mundheim, og avdelingsleder Kjersti Bjørnøy i Gullfaks barnehage (t.v), feiret oppstarten med brus i glasset. De ser frem til å teste ut en ny måte å jobbe på.

Onsdag var det duket for feiring i Gullfaks barnehage på Tasta. Eli Mundheim, virksomhetsleder for Tastabarnehagene, er strålende fornøyd med at prosjektet som de har planlagt i lang tid, endelig er i gang.

– Dette er en stor dag for oss. Vårt mål er at det skal komme barna til gode når personalet kan jobbe på en annen måte, sier Mundheim.

Prøveprosjekt blir forskning

I Gullfaks barnehage, som feirer 30 år i år, skal de ansatte jobbe 30 timers uke. Det passer godt, sier Mundheim med et smil. Barnehagen er, sammen med en virksomhet i Oslo kommune, med i prøveprosjektet.

I Stavanger skal de ansatte jobbe fire dager i uken, mens de i Oslo heller har valgt kortere dager. Mundheim tror en «ladedag» vil være bra både for de ansatte selv og for ungene. De vil oppleve mer kontinuitet når de voksne er på jobb hele dagen.

– Det er bra at vi prøver ut nye ting, og de ansatte er veldig positive til prosjektet, forteller Mundheim.

Vi ser femten ansatte i barnehagen står samlet til fellesbildet.
Alle de ansatte i Gullfaks barnehage var med på markeringen av sin nye arbeidshverdag, sammen med barnehagesjef Monica Buvig Stenseth (helt til høyre) Avdelingsleder Kjersti Bjørnøy, virksomhetsleder for Tastabarnehagene, Eli Mundheim, og utvalgsleder, Eirik F. Sakariassen (til venstre).

Bedre tjenestekvalitet

Håpet er at en kortere arbeidsuke skal gi lavere sykefravær, øke tjenestekvaliteten, stabiliteten og nærværet på jobb når de ansatte får mer fritid til å hente seg inn. Prosjektet skal også bidra til ny forskning på feltet.

Mundheim er fornøyd med at de ansatte stiller seg til rådighet i perioden, til forskningen som skal gjøres av Rambøll Management Consulting AS.

– Jeg er veldig glad for dette prøveprosjektet, og er spent på hva vi kommer til å finne ut om betydningen dette vil ha for de ansatte. Og for kvaliteten på tilbudet og for driften, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth som holdt tale, og snakket med de ansatte i barnehagen under markeringen.

Redusert arbeidsbelastningen

 Utvalgsleder for oppvekst og utdanning, Eirik F. Sakariassen, stod for åpningen sammen med barnehagesjef Stenseth. Han la vekt på målet om en bedre hverdag for de ansatte.

Vi ser de ansatte i arnehagen, stå i en halvsirkel og høre på talen til Erik Faret Sakariassen.
Utvalgsleder for oppvekst og utdanning, Eirik F. Sakariassen stod for åpningen og ser frem til resultater av forskningen i prosjektet.

– Formålet er å måle effektene av redusert arbeidsbelastning i fysisk tunge yrker over tid, og hvordan ansatte i kommunen opplever at det påvirker deres arbeidshverdag, generelle livskvalitet og arbeidet de utfører, sa Sakariassen i talen.

Han håper prosjektet skal bidra til viktig kunnskap om hvordan redusert arbeidstid påvirker arbeidslivet, og ser frem til å følge prosjektet videre.

Mer overskudd 

Avdelingsleder i Gullfaks barnehage, Kjersti Bjørnøy, forteller at de nå har ansatt 3,5 ekstra årsverk. Det er ressurser som trengs når de ansatte skal være færre dager på jobb.

– Jeg synes dette er veldig spennende prosjekt. Det er viktig at ansatte får «ladet» opp med en ekstra fridag de kan bruke på familien og andre ting de ønsker. Det vil gi mer overskudd i jobben. Å tenke nytt er veldig fint, mener hun.

Kontaktperson:

Linn Elisabeth Vågen

Prosjektleder

linn.elisabeth.vaagen@stavanger.kommune.no

Tlf: 971 91 528