PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Skatteinngang for Stavanger etter mars

Skatteinngang for Stavanger etter mars

Skatteinngangen i Stavanger kommune ble høyere i mars i år enn i samme måned i fjor. Dette skyldes delvis at mars i fjor var lav grunnet nedstengingen av landet og utsatte forfallsfrister, og at kommunene i år vil få beholde litt mer av de skattepengene som kommer inn.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Mars er en stor skattemåned grunnet flere terminforfall på skattekrav og nye fordelinger.

Per 1. kvartal har Stavanger kommune en skatteinngang på 1,7 milliarder kroner, noe som er 5,1 % høyere enn samme periode i fjor. Grunnet et spesielt fjorår, vil vekstprofilen bli noe annerledes de første månedene i år. Budsjettert vekst for 2021 er 5,6 %.

Tall for landet er ikke offentlige for mars ennå. Etter februar var veksten 1,0 %, om lag 6 prosentpoeng under antatt nivå for 2021. Det er forventet at landssnittet også øker betydelig etter mars.

Skatteinngang mars 2021

Arbeidsledigheten faller mer i Stavanger enn for landet
Arbeidsledigheten viser en fallende tendens i Stavanger, fra 5,0 % i januar til 4,0 % målt i slutten av mars. Nivået er nå litt lavere enn hva det var i fjerde kvartal i fjor. Samtidig er det første gang på seks år at arbeidsledigheten lokalt også ble lavere enn landsgjennomsnittet, som ble på 4,2 % i mars. I Rogaland ble arbeidsledigheten 3,7 % i mars. I tillegg kommer delvis ledige med 2,5 – 2,7 % av arbeidsstyrken, samt 0,5 - 0,6 % som går på arbeidsrettede tiltak.

I Rogaland fikk Haugesund høyeste arbeidsledighet i mars med 5,3 % grunnet smitteverntiltakene på Haugalandet. Til sammenligning har Oslo erfart 6,4 % netto arbeidsledighet siden nyttår.

Graf som viser arbeidsledighet mars 2021

Kontaktperson for media:

Økonomisjef Hilde Vikan, mobil 91772433