PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Slutt på matutdeling på asylmottaket

Slutt på matutdeling på asylmottaket

15. juni er siste dag for matutdeling til flyktninger på asylmottaket i Stavanger. Ordningen avvikles fordi akuttinnkvarteringen er omgjort til ordinært mottak der beboerne får høyere stønad til livsopphold.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Akuttinnkvarteringen i Stavanger ble omgjort til ordinært flyktningmottak 1. mai. Dermed gikk også den økonomiske stønaden til beboerne opp. Da matutdelingen startet for snart ett år siden, fikk en enslig person 2044 kroner i måneden. Nå er samme sats for livsopphold økt til 4158 kroner. Det er også tilleggsstønader til enslige forsørgere og barn.

Vedtak i formannskapet

Matutdelingen har krevd mange ressurser i kommunen, fordi det primært har vært kommunens flyktninghelseteam som har stått for den. Etter å ha fått en sak på bordet om ordningen, vedtok formannskapet enstemmig torsdag 1. juni å avvikle tilbudet.

-Vi vurderer det slik at stønadssatsene nå er tilstrekkelige til å sikre et forsvarlig livsopphold. En fortsatt utdeling av ekstra mat fra kommunens side ville innebære en forskjellsbehandling sammenlignet med ordinære flyktningmottak i andre kommuner, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Matutdeling siden i fjor sommer

Kommunen har delt ut mat til beboerne på det som da var akuttinnkvartering en gang i uken siden juli i fjor. Satsen til livsopphold for en enslig ble hevet til 3158 kroner fra 1. januar 2023. Det var på bakgrunn av tilbakemeldinger fra flyktningene og flyktninghelseteamet om at 2044 kroner i måneden var for lite til å sikre et forsvarlig og variert kosthold. I og med overgangen til ordinært mottak gikk stønaden ytterligere opp med tusen kroner. Asylmottaket i Stavanger er statlig, og drives av Hero Norge AS som har driftsavtale i tre år. Mottaket har 150 plasser. 

Kontaktperson for medier: Direktør helse og velferd Eli Karin Fosse, 992 98 461.