PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Startlån-midler brukt opp for året

Startlån-midler brukt opp for året

Boligkontoret behandler ikke flere søknader om startlån i 2023 fordi midlene er brukt opp for året.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

I år er det innvilget og utbetalt startlån for til sammen 702 millioner kroner. Alle innkomne søknader til og med 30. november er behandlet på vanlig måte. Men fra og med 1. desember er det stopp i behandling av startlånsøknader.

Stopp fram til februar

Leder for boligkontoret i Stavanger kommune An-Magritt Stendahl har sammen med regnskapsavdelingen besluttet at behandling av nye søknader tas opp igjen i februar 2024.

-Hvis det kommer søknader nå, så sender vi ut vedtak om at kommunen ikke har flere startlånmidler igjen. Vi starter ikke opp behandling av nye søknader før i februar neste år, fordi startlånmidlene fra Husbanken gjerne kommer et stykke ut på året, sier Stendahl.

Prioriterte grupper

Kommunen gir startlån til barnefamilier med lav inntekt, mennesker med nedsatt funksjonsevne, uføre eller trygdede og personer som bor i kommunal bolig. Kommunen kan gi startlån til personer i Stavanger som ikke kan få lån i bank, ikke har egenkapital og som er i en vanskelig sosial og økonomisk situasjon.

200 husstander får startlån i året

Rundt 200 husstander i Stavanger kommune innvilges startlån og tilskudd i løpet av et år. Rammen for startlån har de siste tre årene vært 500 millioner kroner i året, inkludert en årlig justering i budsjettet i 1. tertial. Ikke alle som får tilsagn om lån kjøper innen fristen på 6 måneder. Derfor er det innvilget mer enn rammen i år. 

24 kommunale leietakere har kjøpt bolig med startlån i år

Siden 2020 har 739 husstander i Stavanger kjøpt bolig med startlån og tilskudd. Av disse bodde 117 i kommunal bolig. Boligkontoret har som mål at 30 kommunale leietakere kjøper egen bolig med startlån i året.

-Per dags dato har 24 kommunale leietakere kjøpt egen bolig ved hjelp av startlån. Det kan enda bli noen til blant de som allerede har fått innvilget lån. Men 24 er tall er vi veldig fornøyd med, sier Stendahl.

Les mer om startlån