PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Stavanger blir pådriver for klimavennlige byggeprosjekter

Stavanger blir pådriver for klimavennlige byggeprosjekter

Stavanger kommune får Klimasats-midler fra Miljødirektoratet, og blir med som ny by i FutureBuilt - forbildeprosjekter innen klimavennlig og attraktiv byutvikling.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Vi ser et flyfoto over Stavanger. I forgrunnen vises Sjølyst, bybrua og sjøfronten av Storhaug. Bak ligger resten av byen.

– Nå kan vi jobbe mer målrettet for å få frem gode prosjekter til inspirasjon og etterfølgelse i kommunen vår. Vi har høye klima- og miljøambisjoner, og tildelte midler vil i enda større grad sette oss i stand til å nå målene våre, sier Sven Norland, leder for byggesak i Stavanger kommune. 

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid for å realisere forbildeprosjekter for klimavennlige bygg og områder. Målet er å halvere klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift. 

Søknaden fra Stavanger kommune ble innvilget, og 2,7 millioner, går nå inn i arbeidet med å tilrettelegge for både private og kommunale forbildeprosjekter de neste tre årene. Dette arbeidet vil blant annet blir fulgt opp av den nye byarkitekten, forteller Norland. 

Byutvikling og klima 

Stavanger kommune vil se til FutureBuilts prøveprosjekt i Bergen, men skal tilpasses lokale forhold og markedet i regionen. 

– FutureBuilt-programmet kan vise til en rekke forbildeprosjekter innen klima- og miljøvennlige løsninger, og det er veldig positivt og inspirerende at Stavanger nå har fått muligheten til å bli pilotkommune i dette programmet, sier Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune. 

Hun viser til byggenæringens store ressursbruk i form av materialer og energi. En økt satsing på klima og miljø i denne sektoren er avgjørende for nå klima- og miljømålene, mener hun. 

FutureBuilt stiller som minimumskrav til sine prosjekter at byggenes klimagassutslipp skal kuttes med minst 50 % over de neste 60 årene, sammenlignet med dagens nivå. Kuttene skal gjøres for byggeprosessen, energibruken og materialbruken i bygget. 

Stavanger som forbilde i regionen 

Miljødirektoratet skriver at en utvidelse av FutureBuilt-byer til Stavanger, vil bidra til nye byggeprosjekter med lavere klimafotavtrykk, økt kompetansen rundt prosjektering, og oppføring av bygg og byområder med lavere klimabelastning. 

Ønsket om å utvide Futurebuilt-programmet til Stavanger fremstår som godt forankret i kommunen, og med en solid kobling til programmet i Osloregionen skriver Miljødirektoratet. 

Som den største kommunen i en region, kjent for tett samarbeid på tvers av kommunegrensene og for å dele kunnskap og ambisjoner, kan dette også føre til ringvirkninger utover egen kommunegrense. Et prøveprosjekt med FutureBuilt i Stavanger kommune vil kunne medføre at modellen enkelt kan videreføres til omliggende kommuner, skriver Miljødirektoratet i tildelingen. 

 

 

 

 

 

Sven Norland

Leder, avdeling for byggesak og byantikvar

Mobil:
479 73 327
E-post:
sven.norland@stavanger.kommune.no
Bildet viser Jane Nilsen Aalhus

Jane Nilsen Aalhus

miljøvernsjef

Mobil:
958 86 436
Telefon:
51 50 89 34
E-post:
jane.nilsen.aalhus@stavanger.kommune.no