PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Stavanger kåret til mest boligvennlige bykommune

Stavanger kåret til mest boligvennlige bykommune

Stavanger er best blant de store kommunene når det gjelder å tilrettelegge for nye boliger, ifølge en kåring fra boligbyggelagene.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

flyfoto bybrua

Foto: Håvard Hanasand

– Kommunen har en viktig rolle når det gjelder å få bukt med boligmangelen i Stavanger, og vi er opptatt av at utbyggerne skal oppleve forutsigbarhet i saksbehandlingen av reguleringsplaner og byggesaker, sier Gunn Jorunn Aasland, direktør for by- og samfunnsplanlegging.  

Nå utmerker Stavanger seg i en undersøkelse av hvordan kommunene legger til rette for boligbygging. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har sett på kommunenes rolle både som planmyndighet og samfunnsutvikler, og rangert kommunene etter en rekke kriterier.

Sjekk hvordan Stavanger skårer her. 

I fjorårets kåring kom Stavanger kommune på 37. plass blant 119 kommuner. I år har Stavanger avansert til en 7. plass totalt blant alle små og store kommuner, og 1. plass blant de tjue største byene.  
 
Aasland understreker at prisen for boligvennlighet handler om målbare kriterier som saksbehandlingstid, gebyrer, innvilgede byggesøknader og antall ferdigstilte boliger. Aspekter som bykvalitet, klimaregnskap, sosial bærekraft og estetikk er ikke med i beregningen.  

Stavanger skiller seg positivt ut ved: 

  • Relativt kort behandlingstid for reguleringsplaner: under 2,5 år fra oppstartsmøte til endelig vedtak i bystyret. Til sammenligning bruker Oslo og Bergen over 5 år. 
  • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker er 6,9 uker (lovpålagt frist er 12 uker). 
  • Kommunen har tilstrekkelig ferdig regulerte boligtomter til å dekke forventet befolkningsvekst de neste ti år. 
  • Lave gebyrer for plan- og byggesak, vann og avløp, og høye investeringer i vei. 
  • Stavanger har ingen avslåtte private planforslag. Dette indikerer at kommunen har tydelige føringer og rammer for boligbyggerne. 
  • Stavanger skårer jevnt bra og over middels på alle indikatorer, og rapporterer flere tall til SSB/Kostra.

Nederst på denne siden kan du se statistikk over boligutviklingen i Stavanger de siste årene

Mer informasjon om NBBLs boligvennlighetskåring 

Kontaktpersoner for media 
Gunn Jorunn Aasland, direktør for by- og samfunnsplanlegging, tlf. 916 74 124 
Kaj Lea, delprosjektleder for bolig- og byutvikling i kommuneplanens arealdel, tlf. 480 05 937 

Dataene i NBBLs kartlegging er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Norges eiendomsmeglerforbund (NEF).

Under kåringen av årets mest boligvennlige kommune fikk Kaj Lea fra Stavanger kommune (i midten) overrukket et kunstverk av Anita Tjemsland av administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL. Til venstre står Merete Eik fra Bate,
Under kåringen av årets mest boligvennlige kommune fikk Kaj Lea fra Stavanger kommune (i midten) overrukket et kunstverk av Anita Tjemsland av administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL. Til venstre står Merete Eik fra Bate,