PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Stavanger kommune har innført restriksjoner for sine ansatte

Stavanger kommune har innført restriksjoner for sine ansatte

Onsdag 11. mars ble det vedtatt å innføre restriksjoner for alle ansatte i Stavanger kommune og kommunale foretak i forbindelse med koronaviruset. Restriksjonene gjelder fra 12. mars og inntil videre.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

– Vi innfører disse restriksjonene for å forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i lovpålagte og kritiske tjenester, sier Gunn Claire Westad, direktør for økonomi og organisasjon i Stavanger kommune.

Følgende restriksjoner gjelder for ansatte i Stavanger kommune og kommunale foretak fra og med 12. mars:

Tjenestereiser

Fra og med i dag og inntil videre stanses alle tjenestereiser eller reiser i regi av Stavanger kommune, som ikke er lovpålagte eller strengt nødvendige. Dette innebærer at reiser som er bestilt må avbestilles.

Eksempler på reiser som ikke er lovpålagte eller strengt nødvendige er kurs, konferanser, studiebesøk, møter med eksterne etc.

Det oppfordres til alternativer som webinar, skype og videomøter. Reiser som må gjennomføres skal godkjennes av leders leder.

Arrangementer, samlinger og møter for ansatte

Alle arrangementer, samlinger, møter o.l. skal benytte rom som gjør at avstand på én meter mellom deltakerne kan overholdes. Det skal maksimalt være 30 ansatte til stede i samme rom.

Det oppfordres til alternativer, som å dele opp møter i flere bolker eller arrangere webinar, skype, videomøter eller lignende.

Ansatte skal utvise strengt skjønn når det gjelder å motta delegasjoner og andre besøk.

Kantiner og pauserom

Spisepausene legges til ulike tider på arbeidsdagen slik at avstandsregelen på én meter kan overholdes. Ansatte skal følge gjeldende hygieneregler.

Det vil bli utarbeidet ytterligere praktiske råd og veiledninger.

Arrangementer, møter og samlinger i regi av Stavanger kommune

Det skal ikke gjennomføres arrangementer, samlinger, møter og lignende med mer enn 30 deltakere til stede i samme rom, med mindre de er lovpålagte.

Øvrige arrangementer med færre deltakere skal vurderes strengt i forhold til behov for gjennomføring.

For alle arrangementer, samlinger, møter m.m. skal det være én meter mellom deltakerne.

Reiser i privat regi

For reiser i privat regi pålegges ansatte å ikke å reise til områder med utbredt spredning av covid-19 viruset jf. den til enhver tid oppdaterte oversikt fra Stavanger kommune.

Arbeidsgiver vil kunne bestride retten til sykepenger dersom ansatte ikke følger dette pålegget.

Per 12. mars kl. 18.00 er det innført hjemmekarantene i 14 dager for alle som har vært på reise utenfor Norden. Ansatte som har planlagt reise utenfor Norden må derfor avklare med leder om de kan reise, da dette vil få store konsekvenser for arbeidsgiver. Den ansatte kan ikke forvente å få sykepenger mens han eller hun er i karantene.

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. (Kostnader vil bli kompensert så det er viktig at disse blir registeret).

Ansatte, som skal reise, skal sette seg godt inn i situasjonen på reisemålet når det gjelder covid-19, samt forholde seg til de nasjonale retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet. Det er også viktig å kjenne til Folkehelseinstituttets råd etter reisen.

Ansatte pålegges å informere leder om utenlandsreiser som skal gjennomføres før 30.04.2020.

Endring av ferie i henhold til ferieloven § 6 pkt. 3

Der det er nødvendig kan arbeidsgiver endre ferie etter ferieloven § 6 pkt. 3. For at dette skal kunne gjøres må følgende vilkår være innfridd:

  1. Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser
  2. Den avtalte ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer
  3. Det kan ikke skaffes stedfortreder

Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylt i hver enkelt situasjon. Denne muligheten er aktuell overfor helse- og nøkkelpersonell der arbeidskraften behøves på arbeidsstedet, eller at det er problematisk med 14 dagers karantene og eventuelt etterfølgende sykefravær. Før det er aktuelt å anvende denne bestemmelsen bør det forsøkes å oppnå minnelig ordning med den ansatte.

Har endring av ferie økonomiske konsekvenser foreligger det retningslinjer utarbeidet av Organisasjon og forhandling.

Hjemmekontor og fleksibel arbeidstid

Stavanger kommune oppfordrer til bruk av hjemmekontor, fleksibel arbeidstid eller en kombinasjon av begge, der arbeidsoppgavene tillater dette. Nærmeste leder må vurdere, organisere og fordele bruken av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Disse alternative løsningene må vurderes opp mot behovet for fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen.
Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta disse med seg hjem etter endt arbeidsdag, slik at de kan jobbe hjemmefra på kort varsel.

Ansatte som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, oppfordres til å informere leder om dette slik at arbeidsgiver kan tilrettelegge for dette.

Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon, som ikke er strengt nødvendige å holde på arbeid for å opprettholde lovpålagt og forsvarlig tjenesteproduksjon, bør holde seg hjemme og arbeide hjemmefra, dersom det er mulig. Nærmeste leder skal varsles.