PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Stavanger kommune mottok pris for deling av åpne data

Stavanger kommune mottok pris for deling av åpne data

Stavanger kommune er tildelt prisen som årets publisist 2020 av Digitaliseringsdirektoratet. Kommunen får ros for å legge til rette for mer videre bruk av offentlige data, og dermed invitere til ny næringsvekst og innovativt samarbeid.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Direktør for Innovasjon og støttetjenester i Stavanger kommune, Birger S. Clementsen.

Direktør for Innovasjon og støttetjenester i Stavanger kommune, Birger S. Clementsen.

– Det er svært gledelig at Stavanger kommune anerkjennes med Digitaliseringsdirektoratets hederspris som årets publisist 2020. IT-avdelingen har satset stort på å tilgjengeliggjøre data, noe som åpner for en mer brukerorientert offentlig sektor og økt verdiskapning for næringslivet og innbyggerne, sier direktør for Innovasjon og støttetjenester i Stavanger kommune, Birger S. Clementsen.

Åpne data tilgjengelig for alle

Prisen som årets publisist går til en kommune som aktivt legger ut datasett i egen portal og høster av Felles datakatalog. Åpne data handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

På nettsiden https://open.stavanger.kommune.no/ kan du finne en rekke åpne datasett fra Stavanger kommune, samt fra våre samarbeidskommuner og organisasjoner. Datasettene spenner fra fotgjengerdata til oversikt over ladestasjoner for el-bil og minibanker, til skolerute, lokalisering av helsebygg og oversikt over skulpturer i Stavanger.

Kommunens åpne data er tilgjengelige for alle som vil lage nye og nyttige digitale varer og tjenester av dem. Slik kan det kanskje bli apper av, om alt fra skolerute, helsestasjoner og offentlige toaletter til parkeringsinfo og budsjetter. Målet er å legge bedre til rette for ny næringsutvikling, økt demokratisering og effektivisering i kommunen.

–  Stavanger kommune er langt fremme på dette området og vi arbeider aktivt for å stadig legge ut nye datasett. Dette er data som det ikke er farlig å tilgjengeliggjøre (ikke personsensitive) og som kan få ny verdi i samfunnet om de blir nyttiggjort. Dette er krysningspunktet mellom digitalisering og samfunnsøkonomi, sier Clementsen.

Åpne data er en viktig byggestein når en skal utvikle smartere byer, og tilgjengeliggjøring av kommunens data kan skape nye muligheter for både kommunen og næringslivet.

– På denne måten kan vi se koblinger og trender som ellers ikke ville vært mulig, og man vil kunne ta bedre og hurtigere beslutninger, sier leder for smartbyen i Stavanger Gunnar Edwin Crawford.

Nye muligheter med datasjø

Også kommunen selv drar nytte av tilgjengelige data. I datasjøprosjektet samles data fra flere system og kilder i en datasjø. Her kan data fra ulike kilder moduleres og sammenstilles og gi nye perspektiver og informasjon om forbedringspunkter.

Et godt eksempel er hvordan kommunen bruker data fra datasjøen til å bli mer energieffektive. Ved å hente inn data fra Aktiv kommune, SD anlegg (som styrer ventilasjon og varme) og energiforbruksdata sammenstiller vi nå data på tvers av kilder og styrer ventilasjon og varme basert på hvem og om lokalene skal brukes.

Til nytte for hele regionen

Datasjøen og åpne data er spesielt interessant i en regional sammenheng ettersom utfordringene vi som kommune møter sjelden stopper ved kommunegrensen. Jo flere datasett som blir tilgjengeliggjort som åpne data, jo mer nytte kan de gjøre. Derfor er det særlig viktig at en stor kommune som Stavanger satser aktivt på å tilgjengeliggjøre sine data.

– Vi i smartbyen Stavanger ser store muligheter i å samle data i datasjø, både lokalt og regionalt. Særlig når vi jobber med miljø og mobilitet, trenger vi ofte data fra de omkringliggende kommunene for å forstå sammenhenger for eksempel med tanke på utslipp og flyt av mennesker. En fellesløsning for datalagring og adgang vil gjøre dette arbeidet vesentlig enklere og mer effektivt enn det er i dag, forklarer Crawford.

Digirogaland har startet en arbeidsgruppe for åpne data og Stavanger kommune leder arbeidsgruppen for åpne data i det nasjonale nettverket Smartbyene. Men selv om Stavanger kommune er blandet de fremste i landet på å dele åpne data – gjenstår fortsatt mye arbeid.

– Det ligger et stort potensial fremover, ikke minst om vi kan bidra til at andre kommuner og offentlige etater kommer godt i gang med å dele åpne data. For dersom alle kommunene i regionen vår deler samme type data - da øker nytteverdien her og vi kan virkelig ta ut store gevinster. Da er det nesten bare kreativiteten som setter grensene for hva vi kan ta ut, sier Clementsen.

Kontaktinformasjon:

Direktør for Innovasjon og støttetjenester i Stavanger kommune, Birger S. Clementsen, mobil: 93242821.

Leder for smartbyen i Stavanger, Gunnar Edwin Crawford, mobil: 93488841.