PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Tenker nytt om kunstnerleiligheter

Tenker nytt om kunstnerleiligheter

En ny rapport viser at kommunens kunstnerleiligheter er viktige for både institusjonene og det frie feltet. Nå lanseres forslag om en residensby i forbindelse med utviklingen av Nytorget.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Nytorget i Stavanger sentrum sett fra luften.

I dag disponerer Stavanger kommune tre kunstnerleiligheter, en kunstnerbolig i Berlin og to gjestekunstboliger lokalt i byen. Disse boligene blir brukt av enkeltkunstnere, grupper og av enkelte institusjoner. Nå er ordningen evaluert, og politikerne i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog får rapporten til behandling i sitt møte 1. februar. 

– Vi har gjennomført flere samlinger med kulturlivet og tre spørreundersøkelser, og det er ingen tvil om at et godt tilbud på dette området er av stor betydning for kulturlivet. Tilbakemeldingene tyder på at residenstilbud er noe som særlig engasjerer visuelle kunstnere og kunstmiljøet, men oppleves også viktig på tvers av kunstfelt. Tankene om å utnytte mulighetene på Nytorget er svært spennende, sier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen.

Les hele den politiske saken. Se møtet i kommune-tv.

Kristina Ehrenberg-Rasmussen
Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kort sikt

Kultursjefen har både et kort og langt perspektiv på feltet. På kort sikt er det behov for å styrke dagens ordning og kunstnerboliger på følgende måte:

  • Etablere et tilfredsstillende vertskap til boligene, med tilstrekkelige ressurser for praktisk tilrettelegging, og nødvendig løpende vedlikehold.
  • Bedre informasjon om tilbudet på tvers av kunstfelt og kulturinstitusjoner.
  • Tilby besøkende oppfølging og tilkobling til relevante nettverk, og dermed bidra til økte ringvirkninger som internasjonalisering, nettverksbygging og kompetanseutvikling.
  • Utrede driftsmodell for framtidig residensordning som i større grad imøtekommer kulturlivets behov.

For å få gjennomført dette i praksis slik at Stavanger kommune kan tilby et attraktivt tilbud estimeres det behov for ressurser tilsvarende en 50 prosent stilling.

Lang sikt

På lang sikt mener kultursjefen at det trengs et nytt, samordnet og styrket residensprogram som gir Stavanger et godt tilbud inn i framtiden. I forbindelse med utvikling av Nytorget ser kommunedirektøren på muligheter i samarbeid med Stavanger Utvikling. En residensby på Nytorget kan bidra til å vitalisere ideen om et kulturtorg med tilpassede overnattingstilbud i Kongsteinsgata.

  • Utvikle trehusene i Kongsteinsgata til et nytt og større residensprogram for kunstnere og kulturaktører.
  • Etablere residensordning med samordnet forvaltning av alle kommunens kunstnerboliger, som bidrar til internasjonalisering, arbeid og kompetanseutvikling for kunstnere- og kulturarbeidere i både institusjoner og det fire kunstfeltet.
  • Utvikling av residensordninger på lang sikt dekker et behov på tvers av kunstfelt, og tiltak for en styrket av satsing på Nytorget kan forankres i plan for visuell kunst 2023-2027.

Fakta: Hva er en kunstnerresidens?

En kunstnerresidens, eller Artist-in-residence (AIR), som det ofte kalles internasjonalt, et overnattingstilbud eller et sted, der man som kunstner kan bo og/eller virke i en kort eller lengre periode. Det er stor variasjon i ordningene som tilbys ulike steder i verden og i Norge.

Tilgangen til kunstnerresidenser utlyses i diverse kunstnermiljø, tidsskrifter og nettsider. Det kan være ulike kriterier som må oppfylles for at man kan låne eller leie en residens. Men et vanlig kriterium er at man må være profesjonell kunstner, som til daglig jobber med sitt fagområde.

 

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no