PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Universell utforming kan bli belønnet

Universell utforming kan bli belønnet

Stavangers nye plan for universell utforming er snart klar. Et av forslagene er å opprette en pris eller tilskudd til næringsdrivende i sentrum som bidrar til bedre tilgjengelighet.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Sentrumskoordinator Claus Petersen og prosjektleder Line Møllerop.

Sentrumskoordinator Claus Petersen og prosjektleder Line Møllerop.

Stavanger kommune har arbeidet systematisk med universell utforming i en årrekke. Arbeidet har konsentrert seg om å øke bevisstheten og kunnskapen om universell utforming blant kommunens ansatte. Kommunen har også i en årrekke satset på klarspråk, språkprofil og tilgjengelighet på nettløsninger.

Kommunens ferske temaplan for universell utforming ble nylig sendt ut på høring av utvalg for by- og samfunnsutvikling. Den nye planen bygger videre på kommunedelplanen fra 2014, og tre hovedmål er foreslått:

  1. Stavanger kommune skal bidra til et bærekraftig, barrierefritt og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser.
  2. Stavanger kommune skal oppfylle FNs bærekraftmål og forpliktelsene i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
  3. Kommunens digitale løsninger skal følge prinsipper for klarspråk og universell utforming, slik at innholdet blir tilgjengelig for alle.

Bedre tilgjengelighet i sentrum

Et av tiltakene som nå blir foreslått er å stimulere til bedre tilgjengelighet i næringsarealer i sentrum. Forslag et er «vurdere å opprette en tilskuddsordning eller årlig pris til næringsdrivende i sentrum som gjennomfører tiltak for å sikre universell utforming i sine lokaler.»

– Vi håper et slikt tiltak kan inspirere til enda bedre tilgjengelig for enda flere i Stavanger sentrum, sier prosjektleder for planen, Line Møllerop.  

Koselig og utfordrende

Gågatene på sentrumshalvøya består av smale, kronglede brosteinsgater og butikklokaler i historiske trehus. Sentrumskoordinator Claus Petersen minner om at dette er koselig for de fleste, men samtidig også utfordrende med tanke på universell utforming og tilgjengelighet til aktiviteter i sentrum.

– Samtidig har sentrumshalvøya en utfordrende topografi som det ikke går an å gjøre noe med. Derfor er det de små detaljene som en trinnløs adkomst til en butikk, en automatisk døråpner og god skiltning og så videre viktige elementer i å gjøre sentrum litt mer universell utformet, sier han.

Han har tro på ordninger.

– En støtteordning kan forhåpentlig bidra til at næringsdrivende i sentrum kan legge til rette for at deres lokaler blir mer tilgjengelige.

Si din mening om temaplanen! 

Les planen og send høringsinnspill til Stavanger kommune via e-post: postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Claus Sigurd Petersen

sentrumskoordinator

Telefon:
51 50 78 58
E-post:
claus.sigurd.petersen@stavanger.kommune.no