PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Uventet god skatteinngang på slutten av 2021

Uventet god skatteinngang på slutten av 2021

I 2021 ble de samlede skatteinntektene i Stavanger kommune på 6,3 milliarder kroner. Dette er om lag 750 millioner kroner (13,6 %) mer enn hva kommunen fikk i 2020 og om lag 70 millioner kroner mer enn forventet.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Høy skatteinngang i desember 2021 

Skatteinngangen for Stavanger kommune ble i desember om lag 166 millioner kroner. Dette er 123 millioner kroner mer enn for samme måned i 2020 og om lag 70 millioner kroner mer enn forventet etter siste sak i kommunestyret i desember. Økningen skyldes både at forfall på forskuddsskatt er forskjøvet fra november til desember og at skattytere har betalt inn ekstra mye tilleggsskatt på slutten av året. Dette kan skyldes tilpasninger på grunn av økt utbyttebeskatning i 2022. 

Samlet vekst for 2021 ble på 13,6 % i Stavanger 

Alt i alt ble skatteinngangen i Stavanger kommune 6,3 milliarder kroner i 2021. Dette er om lag 750 millioner kroner (13,6 %) høyere enn året før og om lag 70 millioner kroner høyere enn forventet for året.  

Høy skattevekst også for landet 

Den samlede skatteveksten for kommunene er også markant høyere enn forventet. Foruten ekstra innbetalinger i desember, skyldes årets gode skatteinngang blant annet høyere innbetalinger av restskatter og at ligningsoppgjørene for 2020 har gitt bedre uttelling enn forventet for de fleste kommunene. I tillegg ble kommunene i 2021 tildelt en større andel av skattepengene blant annet for å ta høyde for antatt dårligere økonomiske tider under koronapandemien, herunder høyere arbeidsledighet. 

Landsveksten for kommunene ser ut til å bli om lag 16 %. Endelige tall kommer rundt 20. januar.  

– Høyere skatteinngang enn forventet må ses opp mot skatteutjevningen med de andre kommunene i Norge. Slik dette ser ut nå, kan samlet effekt av skatt og utjevning for Stavanger bli om lag 55 millioner kroner mer enn forventet i 2021, siden vi må betale mer til kommuner som er mindre skattesterke enn oss, sier økonomidirektør Kjartan C. Møller. 

For 2022 har Stortinget nedjustert den andelen av skatten som går til kommunene, betydelig. Kommunens skatteinntekter i 2022 forventes dermed å bli lavere enn hva som kom inn i 2021. 

Graf som viser skattevekst per måned i 2021

Kontaktperson for media:

Direktør økonomi og organisasjon, Kjartan C. Møller: 90 08 07 56