PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Verdifulle innspill om rasisme og diskriminering

Verdifulle innspill om rasisme og diskriminering

Resultatene fra spørreundersøkelsen blant kommunens innbyggere knyttet til innvandrere og spørsmål om arbeid, demokratisk deltakelse, offentlig informasjon og rasisme, er klare. Dette er viktige innspill til hvordan Stavanger kan bli enda mer åpen og inkluderende.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Tidligere i år gjennomførte dialogforum for inkludering og mangfold en undersøkelse blant kommunens innbyggere. For å nå bredt ut og sikre bred oppslutning, oppsøkte de også grupper som kommunen normalt ikke når fram til på digitale flater og andre medvirkningsarenaer. I alt svarte over 500 innbyggere på undersøkelsen, og om lag halvparten av de som svarte definerte seg selv som innvandrer eller å ha innvandrer bakgrunn.

– Jeg er utrolig stolt over mangfoldet i byen vår, og for at så mange har deltatt i undersøkelsen. Svarene gir oss viktig innsikt i hva befolkningen mener kommunen må gjøre nytt, for å bygge fellesskap og styrke Stavanger som en bedre by å bo i for alle, sier ordfører i Stavanger og leder for dialogforum for inkludering og mangfold, Kari Nessa Nordtun.

Foruroligende svar
Blant spørsmålene som ble stilt var: Må kommunen gjøre noe nytt for å sikre at alle har like muligheter på arbeidsmarkedet? Har du sett, eller selv opplevd rasisme eller diskriminering i Stavanger? Er du aktiv i politikk, styrer eller organisasjoner? Resultatet er oppsiktsvekkende.  

Over 70 prosent av de spurte mener at innvandrere, deres barn og barnebarn ikke har like muligheter som alle andre til å få arbeid i Stavanger. I tillegg oppgir over 62 prosent at de har vært utsatt for rasisme og diskriminering.

– Det er foruroligende mange i undersøkelsen som rapporterer om rasisme og diskriminering. Dette er urovekkendene, men et svært viktige bidrag som gir retning for hvordan vi som kommune må jobbe for at alle skal oppleve at de er likestilt, uavhengig av bakgrunn, sier Nessa Nordtun.

Gir retning for videre arbeid

På bakgrunn av innspillene har dialogforum for inkludering og mangfold satt opp noen mål og strategiske grep som gir retning for det videre arbeidet med strategi for likestilling og mangfold på området etnisitet.

– Etnisk mangfold er en ressurs som Stavanger ønsker å bruke bedre enn i dag. Vi må sørge for like muligheter på arbeidsmarkedet, ha nulltoleranse for rasisme, motivere innvandrere til økt deltakelse i samfunnslivet og sørge for at informasjon fra kommunen er tilgjengelig og forståelig for alle. Dette målbildet og tilhørende strategiske satsinger blir tatt med i det videre arbeidet med strategi for likestilling og mangfold. Denne strategien revideres nå, og skal etter planen ferdigstilles i 2024.

Resultatene fra spørreundersøkelsen samt anbefalingene fra dialogforum for inkludering og mangfold ble presentert for formannskapet i Stavanger 8. desember.

Her kan du lese hele saken.

Kontaktperson for media

Ingrid Hauge Rasmussen

special adviser, diversity and inclusion

Mobil:
928 14 489
Ordfører Kari Nessa Nordtun

Kari Nessa Nordtun

Kommunestyremedlem for Ap i Stavanger (i permisjon)