Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Borgerlig vielse

Borgerlig vielse

Nå kan du gifte deg på rådhuset. Fra 1. januar 2018 ble ansvaret for borgerlig vielse overført fra tingretten til kommunen.

Information in other languages

Bilde av formannskapssalen. Dette er lokalet som brukes til vielser på rådhuset.

Tidspunkt for vielser

Stavanger kommune gjennomfører vielser fredager fra klokken
11.00 til 14.00 og enkelte lørdager i 2018:
5. mai , 26. mai, 9. juni, 23. juni, 14. juli, 11. august og 8. september fra klokken 11.00 til 15.00 i perioden mai til september.

I perioden oktober til april tilbys vielser hver fredag kl. 11.00-14.00. Det legges ikke opp til vielser på såkalte røde dager, ei heller på «inneklemte» dager.

Seremonien vil foregå i formannskapssalen i Stavanger rådhus. 

Erklæring og attester

Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Stavanger kommune v/ politisk sekretariat, postboks 8001, 4068 Stavanger eller leveres på rådhuset senest to uker før vielsen. 

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

På nettsidene til Skatteetaten finner du skjema og veiledning

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.

Registrering og bestilling av tid for vielse

Dere benytter dette elektroniske skjemaet for registrering av vielsen. Der kan dere også legge inn ønske om dato og tidspunkt. 

Vigslere

Ordfører og varaordfører har i hht ekteskapsloven § 12b direkte vigselsmyndighet. I tillegg er følgende personer oppnevnt som vigslere i Stavanger kommune:
1. Kari Nessa Nordtun – folkevalgt
2. Per A. Thorbjørnsen – folkevalgt
3. Sissel Knutsen Hegdal – folkevalgt
4. Christian Wedler – folkevalgt
5. Eirik Faret Sakariassen – folkevalgt
6. Bjarne Kvadsheim – folkevalgt
7. Torfinn Ingeborgrud – folkevalgt
8. Arnt-Heikki Steinbakk, folkevalgt
9. Egil Olsen, folkevalgt
10. Frode Myrhold, folkevalgt
11. Per Kristian Vareide – rådmann
12. Per Haarr – assisterende rådmann
13. Anne- Marthe Nygård Basso – leder for innbyggerservice
14. Kristin Fjeld-Eiken – byggesakssjef
15. Martha Rødde – leder for politisk sekretariat
16. Vigdis Broch – ansatt politisk sekretariat
17. Anne Mai Næss Luhr – ansatt politisk sekretariat
18. Rigmor Strøm – ansatt politisk sekretariat
19. Ine- Charlotte Herrød Aarsund – ansatt politisk sekretariat
20. Karen Hirth Thorsen – seniorrådgiver HR- utvikling

Kontaktinformasjon

Avtale om borgerlig vielse gjøres med henvendelse til Stavanger kommune på e-post: vielse@stavanger.kommune.no eller
telefon 51 91 22 79.