PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Borgerlig vielse

Borgerlig vielse

Kort fortalt

  • Kommunen har ansvaret for borgerlig vielse.
  • En borgerlig vielse er inngåelse av ekteskap uten medvirkning fra et religiøst trossamfunn eller annet livssynssamfunn.

Information in other languages

Bilde fra vigslingsrommet i Olav Kyrres gate 23

Tidspunkt for vielser

Stavanger kommune gjennomfører vielser på fredager fra klokken 11.00 til 14.30 hele året.

I perioden oktober til april tilbys vielser hver fredag, og mai til september tilbys vielser fredagar, samt noen lørdager. Det legges ikke opp til vielser på såkalte røde dager, ei heller på «inneklemte» dager. I tillegg tilbys det ikke vielser siste fredag før jul.

Vigselssted

Seremoniene foregår for tiden i kommunens administrasjonsbygg i Olav Kyrres gate 23

Totalt kan 16 personer delta under vielsen, i tillegg til brudeparet og vitner. I tillegg kan eventuelle barn av brudeparet bli med inn.

Prøvingsattesten

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Dere kan søke om prøvingsattesten digitalt her; Ekteskap i Norge - Skatteetaten

Prøvingsattesten har en gyldighet på 4 måneder fra utstedt dato, og må være gyldig på vielsestidspunkt. Dersom vielsen blir utsatt til etter gyldighetsdato for prøvingsattesten, må dere sende ny søknad om prøvingsattest til Skatteetaten. Behandlingstiden for prøvingsattest er 5-6 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Prøvingsattesten sendes en av dere i Altinn. Last den ned som PDF-fil og send til Politisk sekretariat; vielse@stavanger.kommune.no.

Dersom du mottar prøvingsattesten på papir, leverer du denne til Politisk sekretariat i Olav Kyrres gate 23.

På nettsidene til Skatteetaten finner du skjema og veiledning

Vielsen

Vielsen holdes i første etasje i administrasjonsbygget.

Vi anbefaler å møte opp minimum 15 minutter før vielsen.

Vielsen varer i ca 10 minutter og tar utgangspunkt i det borgerlige vielsesformularet.

  • Dere velger om vielsen skal foregå på norsk eller engelsk. Hvis dere trenger tolk må dere selv ha med kvalifisert tolk.
  • Dere kan utveksle ringer om dere ønsker det.

Vigslere i Stavanger kommune er ordfører, varaordfører, medlemmer av formannskapet, samt kommunalt ansatte som bystyret har oppnevnt.

Registrering og bestilling av tid for vielse

Dere benytter dette elektroniske skjemaet for registrering av vielsen. Der kan dere også legge inn ønske om dato og tidspunkt, forventet antall gjester m.m.

Pris

Vielsen er gratis dersom en av partene har bostedsadresse i Stavanger kommune. Brudepar fra andre kommuner betaler en egenandel på 1000 kroner. 

Hva må dere huske på?

  • Husk gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er kun førerkort og bankkort utstedt i Norge med bilde og personnummer, samt alle pass. Digitalt ID-kort godtas ikke. Vielsen kan ikke gjennomføres uten at legitimasjon fremvises på vielsesdagen.

  • Det er ikke tillatt med ballonger, såpebobler, alkohol, eller å kaste ris, roseblader eller konfetti. Dette gjelder både inne og utenfor administrasjonsbygget. Det er viktig at dere gir beskjed om dette til eventuelle gjester.

Vigselsattest

Etter vielsen får dere en rett kopi av vigselsboken. Denne har samme funksjon som en midlertidig vigselsattest.

Den endelige vigselsattesten får dere tilsendt fra Skatteetaten.
Saksbehandlingstiden kan variere. Mer informasjon finner du her.

Vielsesattest på flere språk? Ta kontakt med Skatteetaten.

Apostillestempel? Ta kontakt med Statsforvalteren.

Kontaktinformasjon

Avtale om borgerlig vielse gjøres med henvendelse til Stavanger kommune på e-post: vielse@stavanger.kommune.no eller
telefon 51 50 75 51 eller 51 50 71 37.