Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Borgerlig vielse

Borgerlig vielse

Nå kan du gifte deg på rådhuset. Fra 1. januar 2018 ble ansvaret for borgerlig vielse overført fra tingretten til kommunen.

Information in other languages

Bilde av formannskapssalen. Dette er lokalet som brukes til vielser på rådhuset.

Tidspunkt for vielser

Stavanger kommune gjennomfører vielser for de som vil gifte seg fredager fra klokken 11.00 til 14.30 og enkelte lørdager i 2019:
4. mai , 25. mai, 15. juni, 29. juni, 13. juli, 10. august og 7. september fra klokken 11.00 til 15.00 i perioden mai til september.

Lørdager i 2020: 9. mai, 13. juni, 27. juni, 11. juli, 8. august, og 5. september.

I perioden oktober til april tilbys vielser hver fredag kl. 11.00-14.30. Det legges ikke opp til vielser på såkalte røde dager, ei heller på «inneklemte» dager.

Vielser i 2019 (pdf - 175 kb)

Vielser i 2020 (pdf - 83 kb)

Seremonien vil foregå i formannskapssalen i Stavanger rådhus, Øvre Kleivegate 15.

Erklæring og attester

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil seks uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske. 

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider. 

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post direkte til vigsler, eller skrive ut og levere den ved fysisk oppmøte på rådhuset to uker før vielsen eller sende den i posten til vigsler v/politisk sekretariat.

Prøvingsattesten sendes til Stavanger kommune v/ politisk sekretariat, postboks 8001, 4068 Stavanger eller leveres på rådhuset senest to uker før vielsen. 

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

På nettsidene til Skatteetaten finner du skjema og veiledning

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.

Registrering og bestilling av tid for vielse

Dere benytter dette elektroniske skjemaet for registrering av vielsen. Der kan dere også legge inn ønske om dato og tidspunkt, forventet antall gjester m.m. Datoer for 2020 legges ut i august/september i år. 

Pris

Vielsen er gratis dersom en av partene har bostedsadresse i Stavanger kommune. Brudepar fra andre kommuner betaler en egenandel på 1000 kroner.

Vigslere

Ordfører og varaordfører har i hht ekteskapsloven § 12b direkte vigselsmyndighet. I tillegg er følgende personer oppnevnt som vigslere i Stavanger kommune:
1. Kari Nessa Nordtun – folkevalgt
2. Per A. Thorbjørnsen – folkevalgt
3. Sissel Knutsen Hegdal – folkevalgt
4. Christian Wedler – folkevalgt
5. Eirik Faret Sakariassen – folkevalgt
6. Bjarne Kvadsheim – folkevalgt
7. Torfinn Ingeborgrud – folkevalgt
8. Arnt-Heikki Steinbakk, folkevalgt
9. Egil Olsen, folkevalgt
10. Frode Myrhol, folkevalgt
11. Per Kristian Vareide – rådmann
12. Per Haarr – assisterende rådmann
13. Kristin Fjeld-Eiken – byggesakssjef
14. Martha Rødde – leder for politisk sekretariat
15. Vigdis Broch – ansatt politisk sekretariat
16. Anne Mai Næss Luhr – ansatt politisk sekretariat
17. Rigmor Strøm – ansatt politisk sekretariat
18. Ine- Charlotte Herrød Aarsund – ansatt politisk sekretariat
19. Karen Hirth Thorsen – seniorrådgiver HR- utvikling

Kontaktinformasjon

Avtale om borgerlig vielse gjøres med henvendelse til Stavanger kommune på e-post: vielse@stavanger.kommune.no eller
telefon 51 50 71 31