Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Storhaug kommunedel
 5. Nærmiljøtilskudd for Storhaug

Nærmiljøtilskudd for Storhaug

Kort fortalt

 • Som et ledd i områdesatsingen på Storhaug deles det ut nærmiljøtilskudd. 

 • Tilskuddene deles ut fem ganger i året. Neste søknadsfrist er 15. september. 

 • Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

Information in other languages

Hva kan du søke støtte til?

Vi deler ut tilskudd til små og store tiltak som for eksempel festivaler, nabolagshager, mikrobibliotek, gjestebud, lekeplasser, julearrangementer, tennis og fortellerforestillinger. Nå er det nye muligheter!

Områdesatsingen på Storhaug skal bidra til utviklingen av gode bo- og nærmiljøer og økt lokalt engasjement. Nærmiljøtilskudd er ett av flere tiltak som skal bidra til dette. På dette kartet kan du zoome deg inn og se hvem vi har gitt støtte til tidligere:Hvem kan søke?

Beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre som ønsker å bidra til et bedre nærmiljø i følgende områder på Storhaug:

Kart som viser levekårssonene Bergeland, Badedammen, Emmaus, Lervig og Nylund.
Kartet viser hvilke levekårssoner i Storhaug bydel som omfattes av områdesatsingen.

Formålet med nærmiljøtilskuddene er å bidra til:

 • Attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter.
 • Økt aktivitet og ny giv blant beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre aktører.
 • Lokalt engasjementet og dugnadsinnsats.

Tiltakene skal bidra til å utjevne sosial ulikhet. Initiativ i Badedammen og Bergeland levekårssoner vil bli prioritert. 

Slik søker du

Midlene lyses ut fem ganger i året. Søknadsfristene i 2020 er 20. februar, 1. mai, 1. juni, 15. september og 1. november.

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Kjersti Egenberg

Rådgiver
Områdesatsingen på Storhaug

Mobil:
971 73 487
Telefon:
51 91 23 18
E-post:
kjersti.elise.egenberg@stavanger.kommune.no