Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Storhaug kommunedel
  5. Nærmiljøtilskudd for Storhaug

Nærmiljøtilskudd for Storhaug

Kort fortalt

Information in other languages

Hva kan du søke støtte til?

Vi deler ut tilskudd til små og store tiltak som for eksempel festivaler, nabolagshager, mikrobibliotek, gjestebud, lekeplasser, julearrangementer, tennis og fortellerforestillinger. Nå er det nye muligheter!

Områdesatsingen på Storhaug skal bidra til utviklingen av gode bo- og nærmiljøer og økt lokalt engasjement. Nærmiljøtilskudd er ett av flere tiltak som skal bidra til dette. På dette kartet kan du zoome deg inn og se hvem vi har gitt støtte til tidligere:Hvem kan søke?

Beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre som ønsker å bidra til et bedre nærmiljø i følgende områder på Storhaug:

Kart som viser levekårssonene Bergeland, Badedammen, Emmaus, Lervig og Nylund.
Kartet viser hvilke levekårssoner i Storhaug bydel som omfattes av områdesatsingen.

Formålet med nærmiljøtilskuddene er å bidra til:

  • Attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter.
  • Økt aktivitet og ny giv blant beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre aktører.
  • Lokalt engasjementet og dugnadsinnsats.

Tiltakene skal bidra til å utjevne sosial ulikhet. Initiativ i Badedammen og Bergeland levekårssoner vil bli prioritert. 

Slik søker du

Midlene lyses ut flere ganger i året. Søknadsfristene i 2021 er 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november.

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Edle Lerang Nes

Programleder
Områdesatsingen på Storhaug

Mobil:
408 83 937
E-post:
edle.lerang.nes@stavanger.kommune.no