Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Storhaug kommunedel
  5. Nærmiljøtilskudd for Storhaug

Nærmiljøtilskudd for Storhaug

Kort fortalt

Information in other languages

Hva kan du søke støtte til?

Nærmiljøtilskudd er et lavterskel-tilskudd, med mål om å bidra til gode bo- og nærmiljø:

  • Attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter.
  • Lokalt engasjementet og dugnadsinnsats.
  • Økt aktivitet og ny giv blant beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre aktører.

Du/dere kan søke om tilskudd fra de helt små til større tiltak, som for eksempel mat til nabolagstreff, nabolagshager, festivaler, mikrobibliotek, lekeplasser, aktiviteter.

Det vurderes som positivt med tiltak som inkluderer sårbare grupper og fellesskap.

På dette kartet kan du zoome deg inn og se hvem vi har gitt støtte til tidligere:Hvem kan søke?

Beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre som ønsker å bidra til et bedre nærmiljø i følgende områder på Storhaug:

Kart som viser levekårssonene Bergeland, Badedammen, Emmaus, Lervig og Nylund.
Kartet viser hvilke levekårssoner i Storhaug bydel som omfattes av områdesatsingen.

Slik søker du

Midlene lyses ut flere ganger i året. Søknadsfristene i 2021 er 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november.

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

For å styrke søknaden er det en fordel at det er tydelig hvilket formål (se ovenfor) tiltaket treffer på, og hvordan.

Dersom det er fysiske tiltak, må det komme frem i søknad at grunneier støtter tiltaket.

Søknadene behandles 1–2 uker etter frist. Vi sender ut svar så snart som mulig i etterkant av møtet, senest 5 uker etter søknadsfristen.

Følg med på Facebook

Følg områdesatsingen på Facebook. Her legger vi ut påminnelser om fristene, og eksempler på tiltak som har fått nærmiljøtilskudd. 

Kontaktinformasjon

Camilla Aas

programrådgiver, områdesatsingen på Storhaug

Mobil:
457 31 878
E-post:
camilla.aas@stavanger.kommune.no