PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Erstatning/oppreisning for tapt barndom

Erstatning/oppreisning for tapt barndom

Kort fortalt

  • Ordningen med oppreisning til personer som ble utsatt for overgrep og/eller omsorgssvikt under plassering i institusjon eller fosterhjem før 1. januar 1993 ble avviklet i 2017.
  • Idag kan personer som mener seg utsatt for urett fremme et rettslig erstatningskrav mot kommunen.
  • Alle som fremmer erstatningskrav skal få tilbud om et møte for å presentere grunnlaget for kravet sitt.

Ingen kommunal ordning i dag

Oppreisningsordningen Stavanger kommune hadde fram til 2017 var politisk vedtatt og basert på moralsk ansvar. I dag er det ikke mulig å søke på billighets- eller rimelighetserstatning i Stavanger kommune.

Statlig rettferdsvederlag

Statens sivilrettsforvaltning har en fast ordning for statlig rettferdsvederlag (Stortingets oppreisningsordning). Vilkåret for å søke her er at forholdet er foreldet og ikke omfattes av andre erstatningsordninger.

Rettslig erstatningskrav

Personer som opplever å ha blitt utsatt for urett står også fritt til å fremme et rettslig erstatningskrav mot kommunen. Kravet blir vurdert på rettslig grunnlag opp mot vilkårene i skadeerstatningslovens § 2-1. Kravet må fremmes skriftlig og dokumenteres. Om det foreligger erstatningsansvar blir i siste instans avgjort av retten. Alle som fremmer erstatningskrav skal få tilbud om et møte for å presentere grunnlaget for kravet sitt.