Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Organisasjon og administrasjon
 4. Stavanger kommunes ledelse

Stavanger kommunes ledelse

Kort fortalt

Stavanger kommune har sju tjenesteområder fra 1. januar 2018. Her er personene som leder dem:

Rådmann Per Kristian Vareide, jpg

Rådmannen

Rådmann Per Kristian Vareide er den øverste administrative lederen i kommunen.
Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

Mobil:
930 12 291
Telefon:
51 50 71 05
E-post:
per.kristian.vareide@stavanger.kommune.no
Per Haarr, jpg

Assisterende rådmann

Per Haarr er assisterende rådmann.

Mobil:
900 72 197
Telefon:
51 50 71 14
E-post:
per.haarr@stavanger.kommune.no

Direktør for Oppvekst og utdanning

Helene Ohm er direktør for Oppvekst og utdanning.

Avdelinger som tilhører området:

 • Barn, unge og familie
 • Barnehage
 • Skole

Mobil:
400 32 243
Telefon:
51 91 22 45
E-post:
ohm@stavanger.kommune.no
Eli Karin Fosse, jpg

Direktør for Helse og velferd

Eli Karin Fosse er direktør for tjenesteområdet Helse og velferd.

Avdelinger som tilhører området:

 • Helse og omsorg
 • Velferd og sosiale tjenester
 • Samfunnsmedisin

Mobil:
992 98 461
Telefon:
51 50 85 48
E-post:
eli.karin.fosse@stavanger.kommune.no
Gunn Jorunn Aasland er direktør for samfunnsutvikling, jpg

Direktør for By- og samfunnsplanlegging

Gunn Jorunn Aasland er direktør for By- og samfunnsplanlegging.

Avdelinger som tilhører området:

 • Beredskap og samfunnsutvikling
 • Byggesak og byantikvar
 • Byutvikling
 • Kart og digitale tjenester

Mobil:
916 74 124
Telefon:
51 91 24 88
E-post:
gunn.jorunn.aasland@​stavanger.kommune.no
Direktør forsamfunnstjenester Leidulf Skjørestad, jpg

Direktør for Bymiljø og utbygging

Leidulf Skjørestad er direktør for Bymiljø og utbygging.

Avdelinger som tilhører området:

 • Stavanger eiendom
 • Juridisk
 • Park og vei
 • Idrett
 • Vann og avløp
 • Miljø og renovasjon
 • Plan og anlegg

Mobil:
911 51 462
Telefon:
51 50 77 16
E-post:
leidulf.skjorestad@stavanger.kommune.no
Herbjørn Tjeltveit

Direktør for Innbygger- og samfunnskontakt

Herbjørn Tjeltveit er direktør for Innbygger- og samfunnskontakt.

Avdelinger som tilhører området:

 • Kultur
 • Næring
 • Smartby
 • Innbyggerservice
 • Kommunikasjon
 • Politisk sekretariat

Last ned pressebilde

Mobil:
475 09 105
E-post:
herbjorn.tjeltveit@stavanger.kommune.no
Direktør for strategi og virksomhetsutvikling Gunn Claire Westad, jpg

Direktør for Strategi og styring

Gunn Claire Westad er direktør for Strategi og styring.

Avdelinger som tilhører området:

 • Plan og analyse
 • Kvalitet og styringssystemer
 • Strategisk organisasjonsutvikling

Mobil:
951 02 811
Telefon:
51 91 20 29
E-post:
gunn.claire.westad@stavanger.kommune.no
Kjersti Lothe Dahl, direktør for fellestjenester, jpg

Direktør for Støtte og utvikling

Kjersti Lothe Dahl er direktør for Støtte og utvikling.

Avdelinger som tilhører området: 

 • Budsjett og økonomistyring
 • Regnskap og lønn  
 • Innkjøp
 • HR
 • IT
 • Kemner
 • Stavanger byarkiv

Mobil:
412 58 201
Telefon:
51 50 85 27
E-post:
kjersti.lothe.dahl@stavanger.kommune.no