PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Organisasjon og administrasjon
  4. Visjon og verdier

Visjon og verdier

Visjon: Vi bygger fellesskap 

Ny visjon for nye Stavanger kommune ble vedtatt av politikerne i juni 2020. 

Visjonen «Vi bygger fellesskap» er en beskrivelse av den overordnede oppgaven; samfunnsoppdraget som kommunen har. Samtidig handler visjonen om en grunnholdning og en oppfordring om å jobbe som et lag. Denne holdningen gjenspeiler dugnadsånden i regionen vår. Kommunen bygger felleskap for innbyggere, men også sammen med innbyggere.

I ordet «fellesskap» ligger det mange tilleggsfortellinger om den nye kommunen, om samskaping, mangfold, inkludering, regionsamarbeid osv.

Ordet «kommune» kommer fra det latinske ordet for «felles». Som kommune har vi et spesielt ansvar for å bygge det store fellesskapet, samtidig som vi skal bygge opp om de mange små fellesskapene. Ordet «bygge» gir assosiasjoner til både det at man bygger relasjoner, men også samfunnsstrukturer og byrom. Visjonen sier både hva vi gjør, og hvordan vi gjør det.

Visjonen er nært knyttet til samfunnsmålene i kommuneplanen. 

Verdier: nær, åpen og nyskapende

Nær
Vi skal ta vare på hverandre som kolleger, og vi skal være til stede for innbyggerne våre når de trenger oss.

  • Vi ser og respekterer hverandre.
  • Vi bryr oss om våre innbyggere, som skal oppleve at vi leverer gode tjenester og er tilstede for dem
  • Vi oppmuntrer, inkluderer og engasjerer hverandre

Åpen
Vi skal være åpne for andres kunnskap og interesserte i å lære av hverandre.

  • Vi søker, deler og tar i bruk ny kunnskap
  • Vi lytter til hverandre, samarbeider og deler våre erfaringer


Nyskapende
Vi skal utforske nye muligheter og løsninger. Vi skal forandre for å forbedre, og vi må tørre å prøve og feile.

  • Vi utfordrer hverandre og det bestående, og utforsker nye muligheter og løsninger sammen

Illustrasjon verdier: to ansatte som vanner hverandre