Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Organisasjon og administrasjon
  4. Visjon og verdier

Visjon og verdier

Visjon: Vi bygger fellesskap 

Ny visjon for nye Stavanger kommune ble vedtatt av politikerne i juni 2020. 

Visjonen «Vi bygger fellesskap» er en beskrivelse av den overordnede oppgaven; samfunnsoppdraget som kommunen har. Samtidig handler visjonen om en grunnholdning og en oppfordring om å jobbe som et lag. Denne holdningen gjenspeiler dugnadsånden i regionen vår. Kommunen bygger felleskap for innbyggere, men også sammen med innbyggere.

I ordet «fellesskap» ligger det mange tilleggsfortellinger om den nye kommunen, om samskaping, mangfold, inkludering, regionsamarbeid osv.

Ordet «kommune» kommer fra det latinske ordet for «felles». Som kommune har vi et spesielt ansvar for å bygge det store fellesskapet, samtidig som vi skal bygge opp om de mange små fellesskapene. Ordet «bygge» gir assosiasjoner til både det at man bygger relasjoner, men også samfunnsstrukturer og byrom. Visjonen sier både hva vi gjør, og hvordan vi gjør det.

Visjonen er nært knyttet til samfunnsmålene i kommuneplanen. 

Verdier

Nye verdier for Stavanger kommune er under utvikling og forventes å komme på plass i løpet av høsten 2020.