Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Organisasjon og administrasjon
  4. Visjon og verdier

Visjon og verdier

Visjon: Vi bygger fellesskap 

Ny visjon for nye Stavanger kommune ble vedtatt av politikerne i juni 2020. 

Visjonen «Vi bygger fellesskap» er en beskrivelse av den overordnede oppgaven; samfunnsoppdraget som kommunen har. Samtidig handler visjonen om en grunnholdning og en oppfordring om å jobbe som et lag. Denne holdningen gjenspeiler dugnadsånden i regionen vår. Kommunen bygger felleskap for innbyggere, men også sammen med innbyggere.

I ordet «fellesskap» ligger det mange tilleggsfortellinger om den nye kommunen, om samskaping, mangfold, inkludering, regionsamarbeid osv.

Ordet «kommune» kommer fra det latinske ordet for «felles». Som kommune har vi et spesielt ansvar for å bygge det store fellesskapet, samtidig som vi skal bygge opp om de mange små fellesskapene. Ordet «bygge» gir assosiasjoner til både det at man bygger relasjoner, men også samfunnsstrukturer og byrom. Visjonen sier både hva vi gjør, og hvordan vi gjør det.

Visjonen er nært knyttet til samfunnsmålene i kommuneplanen. Visjonen utgjør stilken i trekløveret, mens bladene viser satsingsområdene for Stavanger kommune de neste årene:

Trekløver med målene: "Grønn spydspiss", "Regionmotoren" og "Gode hverdagsliv" og visjonen under.

Verdier

Nye verdier for nye Stavanger kommune er under utvikling og forventes å komme på plass i løpet av høsten 2020. 

Her er verdiene til «gamle» Stavanger kommune:

Er til stede
Stavanger kommune er mennesker til stede for mennesker – fra vugge til grav. I møte med oss opplever du tilstedeværelse og dialog. Den som berøres, skal høres. I alle livets faser og situasjoner møter vi deg med åpenhet, respekt og verdighet. Det gjelder også når vi ikke er i direkte møte med deg, men møter deg gjennom våre arbeidsoppgaver.

Vil gå foran
I Stavanger kommune vil vi gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår måte å tenke på. Vi søker det fremragende i alle våre prosesser og i våre valg i hverdagen. Vi har kunnskap og søker stadig ny kunnskap. Vi samarbeider på tvers, utnytter vårt potensial og bidrar til at andre får utnytte sitt. Gjennom våre bærekraftige beslutninger og handlinger gir vi kommende generasjoner mulighet for et rikere liv.

Skaper framtiden
I Stavanger kommune skaper vi øyeblikk og varige verdier. Vi har tankekraft og handlekraft til å fornye og sette planene våre ut i livet. Ressursene nytter vi på en slik måte at våre produkter og tjenester holder høyest mulig nivå. Med det legger vi til rette for en bærekraftig utvikling der god livskvalitet og muligheter for livsutfoldelse står sentralt.