PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Meddommer i Stavanger

Meddommer i Stavanger

Kort fortalt

 • En meddommer (lekdommer) er en ikke-juridisk utdannet person som sammen med fagdommer er med å ta avgjørelser i rettssaker.
 • For å bli meddommer må du være over 21 år og være folkeregistrert i Stavanger kommune.
 • Stavanger kommune skal nå rekruttere nye meddommere for perioden 2025-2028.
 • Søknadsfrist 2. april 2024.

Hva er en meddommer og hvilke oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Sør-Rogaland tingrett eller Gulating lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer. Det kreves blant annet at:

 • du har stemmerett og er folkeregistrert i Stavanger kommune
 • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
 • du snakker og forstår norsk
 • du er norsk statsborger eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
 • de som velges er alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt)
 • du ikke er under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
 • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Informasjon om ulike typer meddommere

Det er flere typer meddommere i Norge. På nettsiden til Norges domstoler kan du lese mer om:

 • Alminnelig meddommer i tingrett og lagmannsrett
 • Jordskiftemeddommer
 • Skjønnsmedlem

Informasjon om de alminnelige domstolene

Informasjon om de alminnelige domstolene på nettsidene til Norges domstoler.

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon på nettsidene til Norges domstoler

Fristen er utløpt. Nytt opptak 2028

Søknadsfristen for inntak av meddommere til perioden 2025-2028 er utløpt.

Søkeprosessen for perioden 2029-2032 starter tidlig våren 2028.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til politisk sekretariat, e-post meddommer@stavanger.kommune.no