PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Rådene i Stavanger
  4. Eldrerådet

Eldrerådet

Eldrerådet består av ni medlemmer og ledes i perioden 2019-2023 av Rolf Marton Amundsen

Information in other languages

Møter og saker

Se møteoversikt og sakspapirer for eldrerådet

Finn medlemmer

Her kan du se hvem som er medlemmer av utvalget og finne kontaktinformasjon

Søk støtte fra eldrerådet

Eldrerådet deler hvert år ut midler til frivillige organisasjoner som driver sosialt forebyggende arbeid blant eldre. Lokale frivillige organisasjoner, lag, foreninger og menigheter kan søke om driftsmidler som supplement til offentlig hjelp. Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundsregisteret og hjemmehørende i Stavanger kommune. 

Søknadsfrist 31. mars. Søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd fra Eldrerådet (word).

Rådets ansvarsområder

Eldrerådet skal behandle saker av prinsipiell karakter som er særlig viktige for eldre.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. Uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til det organet som fatter endelig
vedtak i saken.

Eldrerådet har myndighet til å fordele tilskudd til aktiviteter for eldre.
Eldrerådet skal uttale seg på vegne av interessegruppen i saker som legges fram til behandling.

Kontaktinformasjon

Jorunn Lura Jåsund

  • Sekretær for utvalg for helse og velferd. 
  • Sekretær for utvalg for arbeidsliv og lønn. 
  • Sekretær for Rennesøy kommunedelsutvalg
  • Sekretær for eldrerådet
  • Sekretær for funksjonshemmedes råd. 
  • Sekretær for innvandrerrådet.

Mobil:
908 73 739
Telefon:
51 50 78 86
E-post:
jorunn.lura.jaasund@stavanger.kommune.no