Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet viser hvilke fullmakter som er delegert fra politikere til administrasjonen.

Information in other languages

Delegeringsreglement

Delegeringsreglememt for 2019-2023 (vedtatt av Stavanger kommunestyre 21.10.2019 med endringer vedtatt i kommunestyret t.o.m. 31.08.2021)

Hva er delegering?

Delegering vil si overføring av myndighet. Hensikten er avlasting av arbeidsoppgaver fra den som formelt innehar myndigheten, samt forenkling av beslutningsprosesser.

Kommunestyret er det øverste styrende organet i kommunen etter kommuneloven. Kommunestyret kan også delegere myndighet videre.

Formannskapet og andre politiske utvalg: Kommunestyret delegerer sin myndighet etter kommuneloven til formannskapet og andre politiske utvalg unntatt:

  • Der myndigheten er lagt til kommunestyret selv gjennom lov og forskrift.
  • Saker der myndigheten er delegert til andre gjennom delegeringsvedtak eller reglement.
  • Større prinsipielle beslutninger.

Kommunedirektøren kan etter kommuneloven få delegert myndighet fra kommunestyret og andre politiske utvalg til å avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke har prinsipiell betydning hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.

Delegering innen administrasjonen

Reglement for delegering innen administrasjonen legger til grunn en positiv avgrensning av den myndigheten som skal delegeres fra kommunedirektør til direktør og fra direktør til fagsjefer/ virksomhetsleder. 

Kontaktinformasjon

Hanne Navdal Vatnaland

Leder av politisk sekretariat

Mobil:
915 32 045
Telefon:
51 50 87 34
E-post:
hanne.navdal.vatnaland@stavanger.kommune.no