PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet viser hvilke fullmakter som er delegert fra politikere til administrasjonen.

Information in other languages

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement for 2023-2027 vedtatt av Stavanger bystyre 23.10.23.

Hva er delegering?

Delegering vil si overføring av myndighet. Hensikten er avlasting av arbeidsoppgaver fra den som formelt innehar myndigheten, samt forenkling av beslutningsprosesser.

Bystyret er det øverste styrende organet i kommunen etter kommuneloven. Bystyret kan også delegere myndighet videre.

Formannskapet og andre politiske utvalg: Bystyret delegerer sin myndighet etter kommuneloven til formannskapet og andre politiske utvalg unntatt:

  • Der myndigheten er lagt til bystyret selv gjennom lov og forskrift.
  • Saker der myndigheten er delegert til andre gjennom delegeringsvedtak eller reglement.
  • Større prinsipielle beslutninger.

Kommunedirektøren kan etter kommuneloven få delegert myndighet fra bystyret og andre politiske utvalg til å avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke har prinsipiell betydning hvis ikke bystyret har bestemt noe annet.

Delegering innen administrasjonen

Reglement for delegering innen administrasjonen legger til grunn en positiv avgrensning av den myndigheten som skal delegeres fra kommunedirektør til direktør og fra direktør til fagsjefer/ virksomhetsleder. 

Kontaktinformasjon