PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Forurenset sjøbunn

Forurenset sjøbunn

KORT FORTALT

 • Noen steder i Stavanger er sjøbunnen veldig forurenset.
 • Du bør ikke spise sjømat fra disse områdene.
 • Kommunen dekker til sjøbunn for at forurensningen ikke skal spre seg.

Information in other languages

Sjøbunn i Stavanger. Foto: Harald Pettersen

Hvor kommer forurensning på sjøbunnen fra?

Noen steder i Stavangers havneområder er det mye forurensning i sjøbunnen. Tungmetaller, tjærestoffer, kvikksølv, bly og andre kjemiske stoffer vitner om gamle miljøsynder fra industri på land, fra stoffer som er brukt på båtskrog og fra andre kilder.

Disse stoffene blir værende i naturen i veldig lang tid. Fra sjøbunnen kan de gå over i fisken og andre sjødyr som lever i området. De kan skade helsen hvis man får dem i seg.

Hvor er sjøbunnen mest forurenset?

Stavanger kommune har kartlagt forurenset sjøbunn i havneområdene. Forurensningen er størst i Galeivågen, Bangarvågen og ved Jadarholm på Buøy/Hundvåg.

Det er også forurenset sjøbunn i Vågen, vestover til Kalhammeren og østover til Siriskjær, i Lervig, Breivik og Ramsvik, og i Hillevågsvatnet.

Hvordan begrenser vi forurensningen?

Stavanger kommune har fått utarbeidet en tiltaksplan for forurenset sjøbunn i fire havneområder. Last ned hele rapporten (pdf, 45 mb).

Kommunen har begynt å dekke til forurenset sjøbunn der det er mulig, slik at forurensningen ikke sprer seg.

Er fisken og sjømaten trygg å spise?

Forurenset sjøbunnFisk og sjømat som blir solgt i butikk, på Fisketorget eller fra fiskebåtene ved kaien, er trygg å spise. Den er fisket lengre ute i sjøen og havet.

Mattilsynet gir råd om å unngå selvfanget fisk og skalldyr fra områder som er forurenset.

Ved de mest forurensede havneområdene i Stavanger har kommunen satt opp skilt som advarer mot å spise fisk og sjømat fra disse områdene.

Miljøkart for Stavanger

Se kart over miljøstatus for Stavanger på nettsiden miljøstatus.no.

Hva kan du gjøre for å forurense sjøen mindre?

Alle kan bidra til at det kommer færre kjemiske stoffer ut i sjøen. Her er noen tips:

 • Ikke tøm kjemikalier som whitesprit, malingsrester eller annet i toalettet eller vasken. Levér det i rød dunk som «farlig avfall».
 • Når du skraper maling av hus eller andre bygg, samle opp avskrapet på en duk og levér det til mottak for farlig avfall.
 • Velg miljømerket sjampo og hudpleieprodukter. Da unngår du at farlige stoffer og mikroplast renner ned i sluket og ut i havet med avløpsvannet.
 • Velg miljømerket båtvask eller bunnstoff, og bruk godkjent spyleplass og oppsamlingsplass for farlig avfall i båthavnen.