PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Sortering tekstiler og sko

Sortering av klær, tekstiler og sko

Kort fortalt:

 • Innbyggerne i Hundvåg kommunedel har deltatt i et pilotprosjekt for å teste en ny ordning for innsamling av tekstiler. 
 • Inntil videre leverer vi andre hele og rene klær til Fretex eller andre gjenbruksordninger, mens ødelagte tekstiler går i restavfallet.

 

Hvert år kaster hver av oss rundt ti kilo med tekstiler, klær og sko i restavfallet. Mesteparten av det vi kaster kunne vært brukt om igjen eller brukt i nye produkter. Innen 2025 er alle kommuner pålagt å ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko.

Slik sorterer du klær, andre tekstiler og sko

 • Rene og hele, brukbare tekstiler legger du i en pose eller sekk som du knytter sammen og putter i innsamlingsboksene eller leverer til gjenbruksbutikkene. På hentavfall.no kan du også bestille henting hjemme.
 • Ødelagte tekstiler og sko kaster du i restavfallet. På sikt skal det bli det innsamlingsordning for dette også. I Hundvåg kommunedel er et pilotprosjekt i gang for å ta vare på også ødelagte tekstiler.
 • Har du tekstiler som du lurer på om inngår i innsamlingsordningene? Sjekk på sortere.no hvor ulike ting skal leveres.

Sortering og levering for deg i Hundvåg kommunedel

Innbyggerne i kommunedelen Hundvåg deltar i perioden 1. februar til 1. juli 2023 i et pilotprosjekt, der både brukbare og ødelagte tekstiler, klær og sko skal i samme pose.

Posene leverer du i en av innsamlingsboksene i kommunedelen Hundvåg, eller du bestiller gratis henting hjemme hos deg selv, på hentavfall.no. Du velger selv hvilken organisasjon som skal få tekstilene dine. Alle innsamlerne deltar i dette pilotprosjektet.

Slik gjør du det (Hundvåg)

 • Samle tekstilene du vil levere.
 • Du kan legge både tekstiler, klær og sko som kan brukes om igjen, og ødelagte tekstiler, klær og sko i samme pose.
 • Legg sko i en egen pose og knyt igjen. Sko har ofte skitten såle og kan skitne til andre plagg.
 • Knyt posene med dobbel knute før du leverer dem. Det er viktig at tekstilene du skal levere ikke blir våte.
 • Lever posene til innsamlingsbokser for tekstiler i Hundvåg-området.
  Disse finner du i Hundvågkrossen, ved Kiwi Lunde og på Sjølyst.
 • hentavfall.no kan du også bestille henting hjemme. Samle tekstiler, klær og sko i sekker, knytt dem godt igjen og sett dem godt synlig på den avtalte hentedagen.
  Du velger selv hvilken organisasjon som skal få hente tekstilene dine.

Dette kan du levere i innsamlingsboksene (Hundvåg)

Brukbare tekstiler, klær og sko:

 • Tekstiler som for eksempel håndklær, sengetøy, gardiner og pledd
 • Alle typer klær som bukser, belter, skjorter, skjørt og kjoler
 • Alle typer sko og støvletter

Ødelagte tekstiler, klær og sko:

 • Slitte eller hullete tekstiler som sengetøy, håndklær, gardiner og pledd
 • Fillete, flekkete eller misfargede bukser, gensere, skjorter, skjørt og kjoler
 • Slitte, enslige eller ødelagte sko og støvletter

Dette skal du ikke levere i tekstilinnsamlingen:

 • Fuktige og tilgrisede tekstiler. Disse kaster du i restavfallet.
 • Tekstiler tilsølt av sterke kjemikalier. Disse leverer du som farlig avfall.

Samarbeid for å øke utsorteringen av tekstiler

Innen 2025 er alle kommuner pålagt å ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko. Sammen med alle innsamlerne; Fretex, UFF, Fileks, NLM Miljø og Norge Gir, skal IVAR IKS og Stavanger kommune sammen med fem andre kommuner og avfallsselskaper teste ut ulike løsninger for sortering og levering av tekstiler. Alle løsningene omfatter innsamling av både brukbare og ødelagte tekstiler. Du kan lese mer om de ulike pilotprosjektene på sortere.no.

Prøveprosjektet skal registrere mengder og analysere kvaliteten på de innsamlede tekstilene i hvert område. I tillegg skal prosjektet kartlegge hva innbyggerne synes om den nye ordningen. Dette skal danne grunnlag for anbefalinger om fremtidige løsninger for hele Norge.

Med støtte fra Handelens Miljøfond har Norwegian fashion and Textile Agenda (NF&TA) tatt initiativ til et pilotprosjekt for å finne de beste måtene å samle inn brukte tekstiler fra husholdningene på. Prosjektet skal bidra til bedre ressursutnyttelse av tekstiler og redusere mengden tekstiler som havner i restavfallet.

Logoen til Norwegian Fashion and Textile Agenda. Bokstavene N, F og T, A i sort skrift, adskilt av et &-tegn. Logoen til Handelens miljøfond. Grønn pil med grønt blad, og teksten Handelens miljøfond.