PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Handlings- og økonomiplan
  5. Forberedelse til HØP 2024-2027

Hvordan påvirker endringer i samfunnet kommunens økonomi og ditt liv?

Hvilke utfordringer står vi overfor som kommune, og hva kan vi gjøre for å ruste oss for det vi vet kommer de neste årene?

Fredag 27. oktober lakommunedirektør Per Kristian Vareide frem forslag til Handlings- og økonomiplan (HØP) for de neste fire årene. Kommunestyret skal endelig vedta HØP-en 18. desember.

I en serie på seks intervjuer med samfunnstopper og autoriterer innen sine fagfelt, får du et innblikk i situasjonen i Norge og Stavanger i dag. Dette gir et godt grunnlag for å forstå hvilke prioriteringer som må gjøres når budsjettet for de neste årene legges.

Eivind Dale - om kommunenes utfordringer

Eivind Dale er en av de som kjenner kommune-Norge aller best. Han gikk av som departementsråd i kommunal- og distriktsdepartementet i 2022, etter 37 år i statens tjeneste. 

I dette intervjuet snakker han om hvilke utfordringer kommunene står ovenfor nå, og hva de bør gjøre for å ruste seg for årene som kommer. 

 

Kjersti Haugland - om norsk og internasjonal økonomi

Det har vært dramatiske år både for norsk og internasjonal økonomi. Hvordan påvirker dette Stavanger kommune? 

Kjersti Haugland er sjefsøkonom i DNB. I dette intervjuet forklarer hun oss om prisvekst og rentehevinger og hva som skal til for at økonomien skal komme tilbake til et mer normalt nivå.

 

Ulf Andersen - om inkludering og utenforskap

Ulf Andersen er statistikksjef i NAV, og en svært ettertraktet foredragsholder. 

I dette intervjuet, som kommer i to deler, snakker han om hvilke utfordringer kommunen står ovenfor når det gjelder å skaffe nok og riktig arbeidskraft i fremtiden, og hvordan vi må sørge for å både inkludere flere i arbeidslivet og hindre frafall, for å få kabalen til å gå opp.

 

John Krogstie - om kunstig intelligens

John Krogstie er direktør for NTNU Digital og professor i informasjonssystemer ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. 

I dette intervjuet snakker han om hvordan kommunene kan bruke kunstig intelligens (KI) på en effektiv måte, og han gir oss noen eksempler på hvordan KI kan hjelpe kommunene og innbyggerne med enkelte oppgaver, slik at vi kan frigjøre personell til de oppgavene som krever mennesker.

 

Helge Eide - om utfordringer i kommunesektoren

Helge Eide er områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS. Han har mye kontakt med kommunene og vet hvor skoen trykker for både små og store kommuner. 

I dette intervjuet snakker han blant annet om at vi må ha en dialog med innbyggerne våre om hvilke utfordringer som faktisk venter oss og viktigheten av å løfte i flokk sammen som lokalsamfunn. 

 

Gunnar Bovim om utfordringen med å skaffe nok folk

Gunnar Bovim er tidligere rektor ved NTNU og administrerende direktør i Helse Midt Norge RHF. Frem til februar i år ledet han helsepersonellkommisjonen og arbeidet med en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for fagfolk og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040.

I dette intervjuet snakker Bovim blant annet om hvordan vi må organisere helse- og omsorgstjenestene våre for å møte de utfordringene vi vet vil komme.