PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer

Sentrumsplanen: planhistorikk

Endelig vedtatt sentrumsplan finner du på denne siden.

Sentrumsplanen har vært hørt tre ganger. Her finner du plandokumentene som har vært til høring:

Høring 2014

Planbeskrivelse første høring (2014). Her beskrives planens hovedgrep. 
Planbestemmelser (2014)
Plankart – 2014
Konsekvensutredning – 2014
Kommunalutvalgets vedtak om første høring – 2014

Høring 2016

Planbeskrivelse andre høring (2016)
Planbestemmelser (2016)
Plankart 2016
Bestemmelser 2016
Konsekvensutredning 2016
Kommunalutvalgets vedtak om andre høring – 2016

Høring 2018

Planbeskrivelse tredje høring (2018)
Planbestemmelser (2018)
Plankart – 2018
Konsekvensutredning – 2018
Kommunalutvalgets vedtak om tredje høring – 2018


Vi har fått spørsmål om Paradis og hvordan medvirkning er ivaretatt i sentrumsplanen og i forbindelse med pågående detaljregulering, plan 2689. Her kan du lese vårt svar datert 10. mai 2019.