PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2623 Bussveien Mosvatnet–Stavanger sentrum

Plan 2623 Bussveien Mosvatnet–Stavanger sentrum

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Det skal bygges en høykvalitets bussvei på strekningen mellom Mosvatnet og Stavanger sentrum. Bussveien skal bidra til bedre framkommelighet og forutsigbarhet for busstrafikk, og gi bussen best mulig betingelser i konkurranse med bilen.

Planforslaget som nå er på høring, er laget av Rogaland fylkeskommune i samarbeid med Stavanger kommune. Planforslaget heter plan 2623 og er på høring til 29. februar 2024. Det betyr at du kan si din mening om det vi har planlagt.

Planforslaget berører deg som bor eller eier eiendom i nærheten. 

Bussveien på strekket inneholder to delstrekninger. Begge delstrekningene legges nå ut på høring og offentlig ettersyn.

Hva har politikerne vedtatt?

Delstrekning Mosvatnet til Olav Vs gate
Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) vedtok i møte 09.02.2023 å legge planen ut på høring. Samtidig ble det vedtatt å legge ut et alternativt planforslag der det er mulighet for venstresving inn og ut Løkkeveien.

Delstrekning Olav Vs gate til Jernbaneveien
I utvalg for by- og samfunnsutvikling sitt møte 05.10.2023, ble delstrekk Olav Vs gate til Jernbaneveien vedtatt lagt ut på høring. 

I den politiske behandlingen 09.02.2023 var rundkjøring i Kannik en del av delstrekningen Mosvatnet til Olav Vs gate. Det har vært nødvendig å gjøre noen mindre justeringer av rundkjøringen, derfor er rundkjøringen nå en del av delstrekning Olav Vs gate til Jernbaneveien. 

Delstrekning Mosvatnet–Stavanger sentrum

Her er dokumentene som var til politisk behandling 09.02.2023:

Dokumenter utarbeidet som oppfølging av det politiske vedtaket  09.02.2023:

 

Delstrekning Olav Vs gate

Her er dokumentene som var til politisk behandling 05.10.2023:

I forbindelse med andregangsbehandling vil de andre vedtakspunktene i begge delstrekningene bli besvart, og til andregangsbehandling vil planforslagene bli slått sammen til én reguleringsplan.

Åpen kontordag 4. og 17. januar  

Kommunen sammen med Rogaland fylkeskommune holder åpen kontordag torsdag 4. januar 2024 kl. 13.00–19.00, og onsdag 17. januar kl. 14.00–19.00. Vi sitter i Stavanger Turistforening sine lokaler i undergangen ved Rogaland teater. Kom gjerne og snakk med oss, og spør om det du lurer på!

Si din mening innen 29. februar

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 29.02.2024 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:
Vikevåg: Asalveien 6
Judaberg: Judabergvegen 6.