PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2848 detaljregulering for Heiamyrå felt B5 - gnr/bnr 14/200 mfl.

Plan 2848 detaljregulering for Heiamyrå felt B5 - gnr/bnr 14/200 mfl.

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Boligbebyggelse

MaPlan AS varsler om oppstart av detaljregulering for Heiamyrå felt B5, gnr/bnr 14/200 med flere, Hinna kommunedel.

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse, inkludert en andel omsorgsboliger, og med tilhørende uteoppholdsareal og nødvendig infrastruktur i tråd med områdeplan for Forus øst.

Planforslaget vil inkludere nabolagspark (kvartalslek) og områdepark/sentralt lekefelt i sørvestre del av planområdet. Det vil også ses på muligheten for bevertning og hagesenter i forbindelse med parkområdet sør i planområdet.

Arealplaner.no

Her kan du gå direkte til arealplaner.no og få tilgang til dokumentene i saken. Du finner dem under Planbehandlinger, Kunngjøring av planarbeid.

Si din mening innen 18. mars

Innspill sendes på e-post til firmapost@maplan.no, evt. som ordinært brev til MaPlan AS, Pb. 8034, 4068 Stavanger. 

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plan ID. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 18.03.2024.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.