PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2389 detaljregulering for Tjensvolltorget

Plan 2389 detaljregulering for Tjensvolltorget

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Fortetting med nærbutikk og bolig

Link Arkitektur varsler om oppstart av detaljregulering for Tjensvolltorget  25-27, Hillevåg kommunedel. 

Formålet med planarbeidet er å fortette deler av området på Tjensvolltorget, og legge til rette for nærbutikk, nærservice, bolig, parkering og tilhørende infrastruktur på eiendom gnr/bnr 25/159, 25/161 og 25/168. Øvrige eiendommer er tatt med i planområdet for å kunne se et større område i sammenheng. Det er aktuelt å vurdere det nordøstlige hjørnet av planområdet med hensyn til trafikksikkerhet.

Arealplaner.no

Her kan du gå direkte til arealplaner.no og få tilgang til dokumentene i saken. Du finner dem under Planbehandlinger, Kunngjøring av planarbeid.

Si din mening innen 12. mai

Innspill sendes til Link Arkitektur AS v/ Erling Molland, Kvitsøygata 10, NO- 4014 Stavanger
E-post: erm@linkarkitektur.no, innen 12. mai 2024

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med planID og . Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 12.05.2024.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.