PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2847 detaljregulering for Nådlandsbråtet, gnr/bnr 14/383

Plan 2847 detaljregulering for Nådlandsbråtet, gnr/bnr 14/383

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Kombinert formål

På vegne av Nådlandsberget 20, varsles det om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Nådlandsbråtet gnr/bnr 14/383, Hinna kommunedel.

Formålet med planen er å regulere området til kombinert arealformål, herunder bolig, kontor, tjenesteyting og 350m² forretning, med tilhørende parkeringskjeller, uteoppholdsareal og teknisk infrastruktur.

Si din mening innen 12. februar

Innspill kan sendes til lene.bjorno@asplanviak.no med kopi til By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med planID og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 12.02.2024.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Arealplaner.no

Her kan du gå direkte til arealplaner.no og få tilgang til dokumentene i saken.