PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2853 detaljregulering for sjøområdene i Galeivågen

Plan 2853 detaljregulering for sjøområdene i Galeivågen

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Oppryddingstiltak i sjøbunnen

By- og samfunnsplanlegging i Stavanger kommune gir med dette melding om at vi vil starte opp arbeid med å utarbeide reguleringsplan for sjøområdene i Galeivågen, Hundvåg.

Hensikten med planen er å legge forholdene til rette for å gjennomføre oppryddingstiltak i den forurensede sjøbunnen i Galeivågen, herunder å avklare om det kan etableres et deponi for forurensede masser som fjernes, i den ytre delen av vågen.

Arealplaner.no

Her kan du gå direkte til arealplaner.no og få tilgang til dokumentene i saken. Du finner dem under Planbehandlinger, Kunngjøring av planarbeid.

Informasjonsmøte 23. mai

Det vil bli arrangert et informasjonsmøte om saken torsdag 23. mai kl. 17.00 i Hundvåg bydelshus, der representanter fra plan- og arkitektur og prosjektmedarbeidere fra bymiljø og utbygging vil være til stede.

Si din mening innen 14. juni

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du melde fra til By- og samfunnsplanlegging, Postboks 8001, 4068 Stavanger eller til postmottak.bos@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi bostedsadresse.

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plan ID. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 14.06.2024.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.