PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2854 detaljregulering for Dusavikveien 310

Plan 2854 detaljregulering for Dusavikveien 310

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Dagligvare, bolig og grøntområde

Head Energy UP AS varsler på vegne av K2 Bolig AS, om oppstart av detaljregulering for Dusavikveien 310, Tasta kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for næringsformål i form av dagligvarebutikk, kombinert med boligformål og tilhørende uteoppholdsareal/grøntområde.

Arealplaner.no

Her kan du gå direkte til arealplaner.no og få tilgang til dokumentene i saken. Du finner dem under Planbehandlinger, Kunngjøring av planarbeid.

Si din mening innen 12. april

Innspill sendes på e-post til eva.esbensen@headenergy.no, evt. som ordinært brev til Head Energy UP AS, v/ Eva Esbensen, Vassbotnen 11B, 4313 Sandnes.

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plan ID. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 12.04.2024.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.