PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2855 detaljregulering for området ved Hans Egedes gate og Kon-Tiki-svingen

Plan 2855 detaljregulering for området ved Hans Egedes gate og Kon-Tiki-svingen

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Omregulering av arealer til riktig formål

By- og samfunnsplanlegging i Stavanger kommune gir med dette melding om at vi vil starte opp arbeid med å utarbeide reguleringsplan for området ved Hans Egedes gate og Kon-Tiki-svingen, Hillevåg bydel.

Hensikten med planen er å justere eiendomsgrensene mellom private eiendommer og fellesarealer innenfor planområdet, ved å omregulere arealene til riktig formål. I tillegg skal behovet for nye parkeringsplasser vurderes, samt muligheten for å flytte den vedtatte plasseringen av parkeringsplassen f_P4 i Hans Egedes gate lenger vestover som en utvidelse av f_P5.

Det er gjort en justering av plangrensen i nord, slik at parkering i Oscar Wistings gate også kommer med.

Arealplaner.no

Her kan du gå direkte til arealplaner.no og få tilgang til dokumentene i saken. Du finner dem under Planbehandlinger, Kunngjøring av planarbeid.

Si din mening innen 15. juni

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du melde fra til By- og samfunnsplanlegging, Postboks 8001, 4068 Stavanger eller til 
planinnspill@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plan ID. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 15.06.2024.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.