PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Strategi for likestilling og mangfold

Strategi for likestilling og mangfold

Oppdatert: 08.05.2024 11.41.46
Tegning av mennesker

Arbeidet med ny strategi for likestilling og mangfold starter nå!

Den gjeldende strategien kan du lese her (PDF)

Slik jobber vi med planen!

Politisk oppstartssak - 15.6.2023

Politisk behandling.

Her skal innbyggerne si sin mening om planforslaget. 

Endelig politisk vedtak. Tidspunkt er ikke bestemt.

1. Oppstartssak

15.06.2023 - 15.06.2023

Politisk oppstartssak - 15.6.2023

2. Medvirkning og planarbeid

16.06.2023 -

3. Førstegangsbehandling

Politisk behandling.

4. Høring

Her skal innbyggerne si sin mening om planforslaget. 

5. Planbearbeiding

6. Endelig behandling

Endelig politisk vedtak. Tidspunkt er ikke bestemt.

7. Vedtatt

Forord

Strategi for likestilling og mangfold skal bidra til å oppnå kommunens overordna mål om å være åpen og inkluderende. Den skal også bidra til kommunens arbeid med å innfri Likestillings- og diskrimineringslovens pålegg om å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Strategien skal være et styringsverktøy for å fremme likestilling og mangfold i kommunen.

Medvirkning og innspill

Det vil etterhvert være mulig å komme med innspill på konkret innhold i strategien og denne vil også bli sendt på høring. I mellomtiden kan du si din mening her eller følge prosessen i plattformen Mitt nabolag: Strategi for likestilling og mangfold - Stavanger kommune (mittnabolag.stavanger.no)

Har du innspill til strategiarbeidet?