PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Prosjekter
  4. AI4Cities

AI4Cities

Stavanger var med i EU-prosjektet AI4Cities som hadde som mål å teste løsninger som kan hjelpe oss å innfri klimamålene ved hjelp av kunstig intelligens (AI).

Helsinki, Amsterdam, København, Paris-regionen, Tallinn og Stavanger utgjør de seks byene som deltok i AI4Cities. I det EU-finansierte prosjektet utfordret byene næringslivet til utvikling og testing av nye løsninger for mobilitet og energi, basert på kunstig intelligens, som kunne bidra til vesentlige kutt i klimagasser innen 2030. Totalt vil 47 millioner kroner ble fordelt mellom de utvalgte leverandørene i løpet av prosjektet.

Besøk prosjektets offisielle nettside her

Illustrasjonsbilde AI4Cities.
Illustrasjonsbilde AI4Cities.

Om prosjektet

AI4Cities var et innovasjonsprosjekt, av formatet, førkommersiell anskaffelse (PCP). Prosjektet førte til utvikling av 21 ulike løsninger, med potensial for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp i byene. Syv løsninger har blitt testet i byene. Prosjektet har vært delt inn i faser, som førte  til at bare de løsningene som viste størst potensial ble utviklet, og testet. I siste fase av prosjektet ble de løsningene som byene vurdert å være de beste, testet.

Dette ble testet i Stavanger 

BEE: Denne løsningen skulle levere vesentlig reduksjon i energiforbruk i bygg (om lag 15 - 20 %). De tok i bruk data og kunstig intelligens for å styre bygg på en måte som gir rett bruk av energi, til rett tid på rett sted.

AVENUE: Denne løsningen skulle gi analyser av mobilitet, som kan gi innsikt i hvordan man bør utforme mobilitetsløsninger for å redusere klimautslipp. Analysen var basert på data fra sparkesykkel-leverandører.

Begge de to løsningene som har vært testet var systemer i utvikling.

Erfaringer

AI4Cities har vært et prosjekt som har drevet frem en mengde løsninger for fremtiden. Det finnes blant de mange løsningene få løsninger som er klare for å innføres på en måte som gir stor effekt for kommunen, eller de andre byene. Siden AI4Cities handler om nyutvikling av teknologi vil vi etter testing ikke stå med ferdige produkter, men løsninger med potensial. Løsningene er i utvikling, og det trengs mer testing. Løsningene er og avhengig av modning internt i den enkelte organisasjon, og i samfunnet. Noen løsninger er også avhengig av utvikling av regelverk.

Prosjektet har vært et vellykket samarbeidsprosjekt og  tydeliggjort potensialet for bruk av KI i by- og samfunnsutvikling. KI fremstår i dag som et viktig virkemiddel for fremtiden. 

Kontaktinformasjon

Nils Henrik Haaland

Nils Henrik Haaland

Seniorrådgiver, Innovasjon og  digitalisering

Mobil:
979 80 846
Telefon:
51 91 24 99
E-post:
nils.henrik.haaland@stavanger.kommune.no
Birger S. Clementsen

Direktør for innovasjon og støttetjenester

Birger S. Clementsen er direktør for innovasjon og støttetjenester

Mobil:
932 42 821
E-post:
birger.clementsen@stavanger.kommune.no