Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Prosjekter
 4. AI4Cities

AI4Cities

I det treårige EU-prosjekt AI4Cities skal ledende europeiske byer, gjennom en før-kommersiell anskaffelse, jakte etter løsninger basert på kunstig intelligens. Målet er å redusere utslipp av drivhusgasser, og bidra til innfrielse av byenes ambisiøse klimamål.

Helsinki, Amsterdam, København, Parisregionen, Tallinn og Stavanger utgjør de seks byene som deltar i det nystartede prosjektet. Sammen skal vi utfordre selskaper til å utvikle innovative løsninger med kunstig intelligens på områdene energi og mobilitet. Totalt vil 4,6 millioner euro bli delt mellom de utvalgte leverandørene i løpet av prosjektet.

Bilde av representanter fra de seks byene som deltok på kick off i Helsinki 13. - 14. januar.
Bilde av representanter fra de seks byene som deltok på kick off i Helsinki 13. - 14. januar.
Foto: AI4Cities

Kunstig intelligens for klima

Målet med prosjektet er å redusere CO2-utslippene med hjelp av kunstig intelligens. Områdene som er valgt ut er energi og mobilitet som i dag står for henholdsvis 58 % og 24 % av utslippene i europeiske byer. Kunstig intelligens har allerede bevist sin verdi som et nyttig verktøy for å effektivisere, optimalisere og bevisstgjøre hvordan trafikken flyter og hvor mye energi som brukes i byer.

Før-kommersiell anskaffelse skal sørge for gode løsninger

Gjennom AI4Cities vil byene gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse. Dette er en anskaffelsesmetode som brukes når det er behov for å utvikle løsninger som ikke finnes per i dag. Denne metoden legger til rette for at både innkjøper og leverandør kan få en god forståelse av behovet og krav til løsningen. Dette skaper trygghet for begge parter. Den før-kommersielle anskaffelsen blir kunngjort i november 2020.

- Byer og regioner har en viktig rolle i håndteringen av klimautfordringene. Vi er i en god posisjon til å kunne hjelpe nasjonale myndigheter med å nå klimamålsettingene. AI4Cities viser vårt lederskap, og vår villighet til å utnytte kraften i førkommersielle anskaffelser til å styrke arbeidet med innovasjon, kunstig intelligens og bærekraft i Europa, sier Kaisa Sibelius, koordinator for AI4Cities prosjektet, og prosjektleder i Forum Virium Helsinki.

Europeiske markedsmuligheter for lokalt næringsliv

AI4Cities skal være en arena der Stavanger lærer og utforsker mulighetene som finnes innen kunstig intelligens. Utvikling av teknologi som for eksempel optimaliserer og koordinerer varetransport, og løsninger som optimaliserer energibruken i kommunale bygg, er alle blant mulige utviklingsområder for prosjektet. Bedriftene som får teste løsninger i Stavanger skal også teste løsningen sin i en av de andre samarbeidsbyene.     

- Dette prosjektet kan gi europeiske markedsmuligheter for lokale selskaper, sier direktør for Innovasjon og støttetjenester, Birger Clementsen i Stavanger kommune, og legger til at AI4Cities vil bli et viktig utstillingsvindu for bedriftene som deltar i prosjektet.

Slik gjennomføres AI4Cities

AI4Cities er et treårig prosjekt som strekker seg fra 2020 – 2023. Prosjektet er delt inn i fem faser:

 • Forberedende fase: Prosessen starter med interne prosesser i de ulike byene, og byene seg imellom, for å identifisere gode utfordringer leverandørene kan jobbe med. Etter det følgeren dialog mellom gründere, SMBer, større bedrifter og ulike ressurspersoner. Her skal byene utfordrer dem til å bidra til å utvikle den endelige utfordringen og konkurransen på en god måte. I denne fasen vil byene arrangere aktiviteter som workshops og møter med næringslivet for å sikre at prosessen blir åpen og samskapende.
 • Tre før-kommersielle faser: Løsningsdesign, prototypeutvikling og prototypetesting. Her skal AI4Cities, etter en åpen konkurranse, velge ut 40 leverandører (20 for energi og 20 for mobilitet) som skal videreutvikle sine konsepter. Deretter vil 20 leverandører (10 for hver utfordring) bli invitert til å utvikle prototyper. Til slutt vil seks leverandører (tre fra hver utfordring) gå videre til å teste sine løsninger i to byer hver. De leverandørene som velges ut vil motta økonomisk støtte for hver fase.
 • Formidle resultatene: I den siste fasen av prosjektet skal byene jobbe med å gjøre resultatene kjent for interesserte parter, og vurdere om og hvordan løsningene som utviklet kan anskaffes, for å realisere de mulighetene prosjektet har lagt til rette for.

For å maksimere den potensielle effekten av prosjektet vil en gruppe byer bli rekruttert til å følge den førkommersielle anskaffelsen, og resultatene fra denne.

Samarbeidspartnerne

Deltakerne i AI4Cities er seks byer med sammenfallende ambisjoner. De har alle gode erfaringer med bruk av smartby-løsninger, IoT og åpne data for å adressere innbyggernes behov. ICLEI (Local Governments for Sustainability) er et globalt nettverk for byer som jobber for urban bærekraftig utvikling deltar også i prosjektet. 

Internt i kommunen samarbeider Innovasjon og digitalisering med Smartby i dette prosjektet. 

Nasjonal satsing


Regjeringen publiserte nylig (14.01.2020) Norges strategi for kunstig intelligens. Strategien omhandler både grunnleggende forutsetninger for å kunne utvikle og ta i bruk kunstig intelligens, hvordan Norge skal utvikle kompetanse innen kunstig intelligens, og hvordan offentlig og privat sektor skal kunne utnytte innovasjonskraften som ligger i kunstig intelligens innenfor etiske rammer.

Kontaktinformasjon

Nils Henrik Haaland

Seniorrådgiver

Mobil:
979 80 846
Telefon:
51 91 24 99
E-post:
nils.henrik.haaland@stavanger.kommune.no
Birger S. Clementsen

Direktør for Innovasjon og støttetjenester

Birger S. Clementsen er direktør for Innovasjon og støttetjenester

Avdelinger som tilhører området: 

 • Innovasjon og digitalisering
 • IT
 • Kemneren i Stavanger
 • Regnskap og lønn 
 • Stavanger byarkiv
 • Opplæringskontoret
 • Bedriftshelsetjenesten

Mobil:
932 42 821
E-post:
birger.clementsen@stavanger.kommune.no