PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Innovasjons-prosjekter
  5. Kulturprodusenter

Kulturprodusenter

Stavanger kommune har gått sammen med Aberdeen, Manchester, Narvik, Ærø og Reykjavik i et felles krafttak for å styrke den kreative bransjen.

Status: Våren 2022 ble det sendt inn søknad om midler fra EU gjennom Kreativt Europa. Svar ventes til høsten.

Bygger bransje gjennom et europeisk nettverk for utvikling av kulturprodusenter

Stavanger er en av flere partnere som nå søker midler fra EU sitt Kreativt Europa-program for å etablere et bredt, europeisk nettverk for å styrke kulturbransjen. Prosjektet er planlagt fra 2023 til 2027.

Årene med pandemi gikk svært hardt ut over kulturlivet i byen – og verden for øvrig. Når jobbene og oppdragene fra kulturarrangører og kunstnere forsvant, måtte produsenter og andre kulturarbeidere finne seg nye jobber i andre bransjer. Dermed mistet vi viktig kompetanse og erfarne folk. Heldigvis er samfunnet åpnet opp og vi kan endelig dele opplevelser og nyte kulturlivet igjen, men situasjonen er presset for aktørene som står bak alle tilbud og arrangement.

Ett av tiltakene for å bedre situasjonen for kulturbransjen er nettopp dette europeiske nettverket, som går sammen om et faglig, flerårig utviklingsprogram for produsenter. Ambisjonen er at både erfarne og nyetablerte, yngre produsenter skal utrustes med både kompetanse og erfaring, som igjen vil bidra til å formidle kultur og opplevelser. Forhåpningen er også at kulturøkonomien styrkes fra dette samarbeidet, både gjennom flere oppdrag og flere produksjoner.

Kontaktinformasjon

Profilbile av Helene Eiliott

Helene Ødegaard

rådgiver for smartbyavdelingen
scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner 

Mobil:
450 28 785
E-post:
helene.odegaard@stavanger.kommune.no