PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Innovasjons-prosjekter
 5. Living Lab

Living Lab

Hvordan kan vi utvikle byen sammen?

Samarbeid, teknologi og involvering er drivere i utviklingen av smartbyen Stavanger. Arbeidet omfatter ulike samhandlingsformer, og Living Lab er en av disse. Formålet med en Living Lab er å engasjere innbyggerne og lokalmiljø i utviklingen av nye og forbedrede tjenester. Målet er å utvikle, prøve ut og teste nyskapende løsninger i reelle omgivelser. 

Living Lab Pedersgata

Vi er i gang med å etablere en Living Lab for samskaping og utprøving av smartby-prosjekter i området ved Pedersgata i Stavanger. Dette området er valgt fordi det allerede pågår en rekke initiativ her. Området svarer også ut flere av de strategiske plangrepene i sentrumsplanen, som Vekst i samspill med vern, Byrom å være i, og ferdes gjennom, Grønne reiser, til, fra og i sentrum og Rom for smarte løsninger.

Bilde av Pedersgata
Et stykke av Pedersgata i Stavanger.

Dette skal vi gjøre:

 • teste ulike metoder for å innhente kunnskap og innsikt
 • kommunikasjon av konseptet Living Lab og metoder som brukes i arbeidet
 • forankre behov som kommer ut av innsiktsarbeidet  
Storhaug og Pedersgata sett fra luften.

Kort om Living Labs

 • Living Labs er en måte å lede innovasjonsprosesser på. 
 • En Living Lab kan forstås som et brukersentrert økosystem for åpen innovasjon, og avgrenses ofte til et bestemt område, by eller region.
 • Innovasjonene utvikles ved å engasjere ulike interessenter, inkludert offentlige og private aktører, akademia og innbyggere. Det er en forutsetning at tilnærmingen er åpen og  inkluderende.
 • Living Lab brukes også av forskere innen flere ulike fagfelt til å studere ulike teknologier og praksiser i et hverdagslig og virkelig miljø.

 

Kontaktinformasjon

Kristin Kverneland, fagkoordinator design for smartbyavdelingen.

Kristin Kverneland

Bykoordinator  NEB-STAR

Mobil:
982 56 535
E-post:
kkverneland@stavanger.kommune.no