Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Kommunal arbeidstrening

Kommunal arbeidstrening

Kort fortalt

Kommunen kan hjelpe deg som nå får penger fra NAV, men som ønsker deg jobb. Vi har jobbtrening og jobbkurs for ungdom, voksne og deg som har norsk som andrespråk.

Du kan få

- hjelp til å finne ut hvilke jobber som passer for deg
- kurs i å søke jobb, skrive CV og gå på jobbintervju
- trening i snekring, maling, gartnerarbeid og vedlikehold
- arbeidspraksis i en virksomhet
- tolk som oversetter hvis du trenger det

NAV hjelper deg å finne et opplegg som passer for deg.

Hvem kan få kurs og arbeidstrening fra kommunen?

Kommunens arbeidstrening er laget spesielt for deg som har fått innvilget kvalifiseringsprogram eller får annen støtte fra NAV. Vi har egne opplegg for deg som ikke har norsk som førstespråk. Har du en funksjonsnedsettelse, kan du få praksisplass. NAV hjelper deg å vurdere om et av disse tilbudene passer for deg:

START - avklaringstiltak

START er et avklaringstiltak for deg som har vært ute av arbeidslivet og ønsker en endring. Les mer om tilbudet

Jobbverksted

Jobbverksted er et jobbsøkerkurs for nye sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 30 år.

Påmelding skjer i samarbeid med NAV.

Antall plasser: 10

Som deltaker på Jobbverkstedet vil du sammen med andre unge få mulighet til

 • å kartlegge egne ressurser og muligheter i arbeidsmarkedet
 • å jobbe med kompetanse og nøkkelkvalifikasjoner
 • å lære å skrive CV, søknad og kontakte arbeidsgivere
 • å lære mer om hvordan du finner ledige jobber og vurderer stillingsannonser 
 • intervjutrening
 • veiledning, enkeltvis og i grupper

Du vil som regel få utbetalt sosialhjelp når du deltar på kurset. Deltakere som ikke har fått jobb, kan få oppfølging av Jobbverkstedet i etterkant av fullført kurs.

Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen er arbeidstrening for deg mellom 19 og 25 år.

Målgruppen er ungdom som har fått innvilget kvalifiseringsprogram eller har annen ytelse fra NAV.

Gruppene består av 6-7 ungdommer og en arbeidsleder. Du får veiledning i ulike arbeidsoppgaver og bruk av forskjellige verktøy. Vi utfører arbeid for Stavanger Eiendom, NAV-kontorene og andre kommunale virksomheter. Vi tar oppdrag som for eksempel gartnerarbeid, flytteoppdrag, malearbeid og annet vedlikeholdsarbeid.

Du får tett oppfølging fra ansatte med sosialfaglig kompetanse. Vi legger også til rette for arbeidstrening kombinert med for eksempel trening eller behandling. Vi kartlegger arbeids- og funksjonsevnen din, med tanke på videre arbeid og tiltak. Sosialkuratoren og arbeidslederen samarbeider og har jevnlig kontakt med din NAV-veilederen din.

Ved fravær får du tett oppfølging, og du kan få vekking via SMS, telefonsamtale eller henting. 

Du kan også få praksisplass i kommunal eller privat virksomhet, alt etter kvalifikasjoner og interesser.

Hovedmålet for deltakerne er å komme i vanlig arbeid eller å få avklaring til videre tiltak.

Voksengruppen

Voksengruppen tilbyr arbeidstrening for de over 26 år. Målgruppen  er voksne som har fått innvilget kvalifiseringsprogram eller har annen ytelse fra NAV.

Gruppene består av 6 - 7 personer og en arbeidsleder.  Du får veiledning i ulike arbeidsoppgaver og bruk av forskjellige verktøy. Gruppen utfører arbeid for Stavanger Eiendom,  NAV-kontorene og flere kommunale virksomheter. Gruppen tar oppdrag som gartnerarbeid, flytteoppdrag, malearbeid og annet vedlikeholdsarbeid.

Du får tett oppfølging av ansatte med sosialfaglig kompetanse i for eksempel karriereveiledning, jobbsøking, intervjutrening, samtaler om økonomi, følge til lege/tannlege/behandler og andre offentlige kontorer hvis du trenger det. Vi legger også til rette for arbeidstrening kombinert med for eksempel trening eller behandling. Vi kartlegger arbeids- og funksjonsevnen din med tanke på videre arbeid eller tiltak. Sosialkuratoren og arbeidslederen samarbeider og har kontakt med NAV-veilederen din.

Ved fravær får du tett oppfølging og du kan få vekking via SMS, telefonsamtale eller henting. 

Du kan også få praksisplass i kommunal eller privat virksomhet, alt etter kvalifikasjoner og interesser.

Hovedmålet for deltakerne er å komme i vanlig arbeid eller å få avklaring til videre tiltak.

Arbeidstrening for menn med norsk som andrespråk

Målgruppen er menn som har fått innvilget kvalifiseringsprogram eller har annen ytelse fra NAV.

Gruppene består av 10-12 personer og en arbeidsleder.  Du får veiledning i ulike arbeidsoppgaver og bruk av forskjellige verktøy. Vi bruker tolk i opplæringen. Vi utfører arbeid for Stavanger Eiendom,  NAV-kontorene og flere kommunale virksomheter. Vi tar oppdrag som for eksempel gartnerarbeid, flytteoppdrag, malearbeid og annet vedlikeholdsarbeid.

Du får tett oppfølging av ansatte med sosialfaglig kompetanse ved for eksempel i karriereveiledning, jobbsøking, intervjutrening, samtaler om økonomi, følge til lege/tannlege/behandler og andre offentlige kontorer hvis du trenger det. Vi legger også til rette for arbeidstrening kombinert med for eksempel trening eller behandling. Vi kartlegger arbeids- og funksjonsevnen din med tanke på videre arbeid eller tiltak. Sosialkuratoren og arbeidslederen samarbeider og har jevnlig kontakt med din NAV-veilederen din.

Vi har også norskundervisning for arbeidslivet inntil fem timer per uke. Du kan få tolk hvis du trenger det.

Ved fravær får du tett oppfølging og du kan få vekking via SMS, telefonsamtale eller henting. 

Du kan også få praksisplass i kommunal eller privat virksomhet, alt etter kvalifikasjoner og interesser.

Hovedmålet for deltakerne er å komme i vanlig arbeid eller å få avklaring til videre tiltak.

Arbeidstrening for kvinner med norsk som andrespråk

Målgruppen  er kvinner som har fått innvilget kvalifiseringsprogram eller har annen ytelse fra NAV.

Gruppene består av 6-7 personer og en arbeidsleder. Du får veiledning i ulike arbeidsoppgaver og bruk av forskjellig utstyr. Vi bruker tolk i opplæringen. Vi driver et vaskeri for kommunale- og private virksomheter og privatpersoner. Vi har også intern kantinedrift.

Du får tett oppfølging av ansatte med sosialfaglig kompetanse i for eksempel i karriereveiledning, jobbsøking, intervjutrening, samtaler om økonomi, følge til lege/tannlege/behandler og andre offentlig kontor ved behov. Vi legger også til rette for arbeidstrening kombinert med for eksempel trening eller behandling. Vi kartlegger arbeids- og funksjonsevnen din med tanke på videre arbeid eller tiltak. Sosialkurator og arbeidsleder samarbeider og har jevnlig kontakt med din NAV-veileder.

Vi har også norskundervisning for arbeidslivet inntil fem timer per uke. Du kan få tolk hvis du trenger det.

Du kan også få praksisplass i kommunal eller privat virksomhet, alt etter kvalifikasjoner og interesser.

Hovedmålet for deltakerne er å komme i vanlig arbeid eller å få avklaring til videre tiltak

Snekkerverksted

Målgruppen er personer som har fått innvilget kvalifiseringsprogram, eller annen ytelse fra NAV

Antall plasser: 4-5 i gruppe med arbeidsleder.

Arbeidsoppgaver: Vi tar imot oppdrag fra andre kommunale virksomheter og private. Dette lager og gjør vi:

 • blomsterkasser
 • utemøbler
 • kasser og serveringsbrett
 • vedlikehold av uteområde rundt bygget.

Du får veiledning i ulike arbeidsoppgaver og bruk av forskjellig verktøy. Vi kartlegger arbeids- og funksjonsevnen din med tanke på videre tiltak eller arbeid.

Du får et individuelt tilpasset tilbud med utgangspunkt i bestillingen fra NAV-kontoret og ut fra arbeidsevnevurderingen og kvalifiseringsprogrammet. Vi tilpasser hvor mange dager i uken du kommer. Du kan også få norskopplæring for arbeidslivet en dag i uken.

Du får tett sosialfaglig oppfølging ved for eksempel veiledning i økonomi, samtaler, følge til lege/tannlege/behandler og andre offentlige kontorer hvis du trenger det. Vi legger også til rette for arbeidstrening kombinert med for eksempel trening og/eller behandling. Sosialkuratoren og arbeidslederen samarbeider og har jevnlig kontakt med NAV.

Hovedmålet for deltakerne er å komme i vanlig arbeid eller å få en avklaring til videre tiltak.

Ekstern praksisplass med oppfølging

Målgruppen er de som trenger ekstern praksisplass med oppfølging

Vi kan bidra med å finne praksisplasser eksternt, både i kommunale virksomheter og private bedrifter for alle våre deltakere. Etter avtale med NAV følger vi deg opp på arbeidsplassen og har kontakt med arbeidsgiveren din. Målet er å forberede deg til det ordinære arbeidslivet og hjelpe deg med jobbsøking.

Du kan søke det til oppfølging og direkte utplassering i ekstern praksplass eller til  våre arbeidsgrupper først.  

Praksisplasser for funksjonshemmede (PFF)

Målgruppen er de som har uføretrygd og ønsker en aktivitet

Praksisplasser for funksjonshemmede skal gi deg med varig funksjonsnedsettelse mulighet til aktiv deltakelse i arbeidslivet. 

Ditt lokale Helse- og sosialkontor vil vurdere om du kan ha nytte av tilbudet og søke deg inn til oss. 

Sammen med deg finner vi en tilrettelagt  praksisplass i kommunal virksomhet eller en ekstern bedrift. Det kan være i skoler, barnehager, sykehjem, butikker, kjøkken, vaskeri osv. 

Vi tilrettelegger og følger deg opp på arbeidsplassen. Vi tilpasser antall timer du jobber, etter det du ønsker. 

Salg av blomsterkasser

Trenger du blomsterkasser eller urtekasser Arbeidstreningsseksjonen lager slike kasser etter mål. Prisen er fra 350 kroner. Vi leverer til både private, barnehager og borettslag. Vi har også mye sagspon/flis, så bare ta kontakt hvis du trenger det. 

Ta kontakt med Arbeidstreningsseksjonen for mer informasjon og pris. Epost: sture.ericson@stavanger.kommune.no

Slik søker du

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor i Stavanger kommune. NAV vil vurdere om dette er noe for deg. Sammen fyller dere ut skjemaet "Bestilling/innsøking til Arbeidstreningsseksjonen".

For praksisplasser for funksjonshemmede (PFF) må du søke gjennom Helse og sosialkontorene.

Kontaktinformasjon

Arbeidstreningsseksjonen

Besøksadresse:

Tastagaten 30-32 4007 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8095 Forus 4068 Stavanger

E-post:
arbeidstrening@​stavanger.kommune.no

Anne Isachsen

Virksomhetsleder

Mobil:
454 52 343
Telefon:
51 50 83 05
E-post:
arbeidstrening@​stavanger.kommune.no

Anne Marit Krüger

Fagleder

Mobil:
904 70 138
Telefon:
51 50 87 50
E-post:
arbeidstrening@​stavanger.kommune.no