PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Flyktningtjenesten i Stavanger
 4. AMOT – Et privat alternativ til plass på mottak for ukrainske flyktninger

AMOT – Et privat alternativ til plass på mottak for ukrainske flyktninger

Kort fortalt

 • Ukrainere som ønsker å bo privat, og ikke på asylmottak eller akuttinnkvartering mens de venter på å bli bosatt i en kommune, kan søke om dette.
 • Flyktninger som bor privat allerede og ikke er bosatt i en kommune bør snarest mulig søke på AMOT. Ring flyktningtjenesten 51 91 40 20 for å registrere en hurtigsøknad.
 • Med AMOT-ordningen påtar kommunen seg ansvar for å følge opp ukrainske flyktninger.

Hvem kan søke?

 • Ukrainske statsborgere som kan få, eller har fått, midlertidig kollektiv beskyttelse, familiene deres og andre personer som har beskyttelse (asyl) i Ukraina.
 • De må samtidig være registrert av utlendingsmyndighetene i Norge, ha funnet et sted å bo og ikke blitt bosatt i en kommune enda.

Hva betyr «å ha funnet et sted å bo?»

Det betyr å ha fått et sted å bo av enten en privatperson, en organisasjon eller en kommune.

Hvordan søker jeg på AMOT når jeg har funnet et sted å bo?

Du kan enten søke via et vanlig søknadsskjema på UDIs nettsider, eller bruke et hurtigprosedyreskjema i kommunen. Du kan ikke søke på begge to.

Hvis du søkt om AMOT på vanlig skjema via UDIs nettsider, må du vente til flyktningtjenesten tar kontakt med deg for å inngå avtale om bostedet du har funnet.

Hvis du ikke har søkt på vanlig skjema, og ikke har vært i kontakt med Stavanger kommune, må du ringe flyktningtjenesten på telefon 51 91 40 20 for å registrere deg som AMOT-søker. Vi tar kontakt innen 48 timer om en kartleggingssamtale og for å avtale tid for å besøke boligen. Når flyktningtjenesten har bekreftet at de ønsker å inngå en avtale om at du kan bo der, kan hurtigprosedyreskjemaet benyttes.

Når du ringer flyktningtjenesten må du ha dette klart:

 • DUF-nummeret ditt
 • Adressen der du kan bo, og navn på eier av boligen
 • Dato for eventuelt vedtak om opphold fra UDI

Hva vil det bli lagt vekt på når jeg søker om AMOT?

Viktige momenter i vurderingen er hvordan boforholdene er (størrelse, bruk av areal), hvor lenge du kan bo der, om søkeren har en trygg relasjon til utleier og om det er vilje fra begge parter til å inngå en avtale.

Hva skjer når boligen er godkjent og kommunen vil inngå en avtale?

Flyktningtjenesten inviterer deg til utfylling av hurtigprosedyreskjemaet som Flyktningtjenesten, søkeren og ansvarlig for boligen signerer. Søknaden blir deretter godkjent av UDI.

Ved vanlig søknad vil bosituasjonen også bli vurdert på samme måte som ved hurtigprosedyren. Du får melding når saken er vurdert.

NAV-kontoret vil få beskjed om avtalen og gir økonomisk hjelp i henhold til det vedtaket som er gjort. Flyktningtjenesten vil informere deg om hvilke muligheter du har videre, og hvordan prosessen med bosettingen blir.

Stønad til flyktninger som bor privat

Flyktninger fra Ukraina som bor privat og har søkt om eller fått innvilget AMOT, kan henvende seg til NAV og søke om stønad til livsopphold. Stønaden vurderes individuelt. Statlig veiledende sats til livsopphold (sosialhjelp) legges til grunn for vurderingen. Boutgifter/husleie dekkes ikke. Utgifter som akutt tannbehandling og ekstra helseutgifter kan dekkes etter en vurdering.

Hvordan kommer jeg i kontakt med NAV?

Henvend deg i publikumsmottaket hos NAV i åpningstiden
Ta med ID!