Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Gjeldsrådgivning

Gjeldsrådgivning

Kort fortalt

  • Har du økonomiske problemer kan du ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor, telefon 55 55 33 33.

  • Du kan også ringe økonomirådstelefonen i Nav Gjeldsrådgivning 55 55 33 39.
  • Kommunen kan i tillegg gi gratis samtale med gjeldsrådgiver.

Hva kan kommunen hjelpe med?

Stavanger kommune tilbyr gjeldsrådgivning til deg som har betalings- og gjeldsproblemer. Kommunen har en gratis tjeneste der vår rådgiver kan hjelpe til med å sette opp et realistisk budsjett. Vi kan også gå i forhandling med kreditorer for å få til en gjeldsordningsavtale. 

Bestill time hos rådgiver

Send e-post og bestill time hos gjeldsrådgiver:
carsten.line@stavanger.kommune.no

Bakgrunn for tilbudet

Fra 1. januar 1993 ble lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner iverksatt. Hensikten med loven er å gi personer med varige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over egen økonomi. Namsmannetaten er etter loven pålagt saksbehandlingen.

Skyldner må imidlertid selv før han/hun kan søke hjelp via namsmannen ha forsøkt å få i stand en ordning med sine kreditorer. Kommunene er tillagt et rådgivningsansvar overfor disse.

Stavanger kommune har fire Nav-kontor. 
Telefon 55 55 33 33

Nav-kontorene er samlokalisert med de fire Helse- og sosialkontorene i Stavanger og har felles publikumsmottak.

Kontaktinformasjon og kart: 

Kontaktinformasjon

Carsten Line

gjeldsrådgiver

E-post:
carsten.line@stavanger.kommune.no

Besøksadresse:

Gjeldsrådgivning Arne Rettedals gate 12 4008 Stavanger