PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Samordnede tiltak for barnefamilier med lav inntekt

Samordnede tiltak for barnefamilier med lav inntekt

Kort fortalt

Nye mønstre - trygg oppvekst er en arbeidsmodell for samordning av tiltak for familier i lavinntekt, hvor barna har risiko for å utvikle helseutfordringer og utenforskap.

For mange familier oppleves offentlige tjenester fragmenterte fordi de er lite samordnet, og i tillegg delt mellom tilbud til barn og tilbud til voksne.

I Nye mønstre skal familiekoordinator være én kontaktperson inn til hjelpeapparatet, og arbeide helhetlig både med barn og foreldres utfordringer over 5 år.

Tiltakets langsiktige mål er å bedre familiens livssituasjon, og motvirke at barn får utfordringer med økonomi, arbeid eller bosituasjon når de blir voksne. 

Nye mønstre- trygg oppvekst ble utviklet av Kristiansand kommune, og tiltaket er nærmere beskrevet her.

I Stavanger er det til sammen 7 familiekoordinatorstillinger på Nav Hundvåg og Storhaug, Nav Hillevåg og Hinna og Nav Madla.

Kontaktpersoner

NAV Hundvåg & Storhaug
Ellen Marie Arnesdatter Wiig, avdelingsleder sosial og forvaltning: ellen.marie.a.wiig@nav.no , 412 88 734
 
NAV Hillevåg & Hinna
Inger Helene Skeie, avdelingsleder sosialhjelp/post : inger.helene.skeie@nav.no , 479 70 345

NAV Madla
Bergitte Nyheim, avdelingsleder sosial og forvaltning: bergitte.nyheim@nav.no , 990 91 670