Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen

Her graver kommunen

Kort fortalt

  • Når kommunen graver i gaten din, finner du informasjon om det her.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon om anleggsarbeidet.

Alle graveprosjekter i 2018

Hele arbeidsprogrammet for 2018, pdf (17,7 MB)

Graving i sentrum

Lars Hertervigs gate

Lars Hertervigs gate vil være stengt for biltrafikk mellom Tidegeilen og nedkjøringen til parkeringshuset bak Posten mellom 22. mai 2018 og 13. desember 2019.

Årsaken er Kruse Smiths ombygging av Straensenteret, som nå får navnet Herbarium.

Det blir mulig å passere for gående og syklende i hele anleggsperioden.

Det blir åpent for gående også i trapp mellom Olav Kyrres gate og Lars Hertervigs gate, enten på den ene eller andre siden av svømmehallen.

Kommunen er ikke involvert i anleggsarbeidet, men har gjodkjent stengningen av veien.

Kart som viser at lars Hertervigsgate er stengt og trapper på en eller annen side av svømmehallen åpen.
Kart: Jorunn Byhre Imsland, Stavanger kommune

Graving på Storhaug

Normanns gate

Stavanger kommune skal skifte ut eksisterende VA-ledninger i deler av Normanns gate, Nymansveien, Fjellsmauet og Nedre Dalgate. Eksisterende ledningsanlegg er fra perioden 1892-94 og er i stedvis i svært dårlig forfatning. Det skal samtidig legges nye kabler for Lyse og det skal skiftes gatelys.

Les mer om gravearbeidet i Normanns gate.

Graving på Hundvåg

Utskifting av vann– og avløpsnettet i Skipsbyggergata, Dalehaugen, Fregattveien og Tårnringen

Stavanger kommune skal skifte ut vann– avløpsledningene i Skipsbyggergata og Fregattveien på Buøy. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning. 
I Skipsbyggergata skal vi legge ned en ny ledningstrase for overvannet. Eksisterende veier skal reetableres, og i tillegg skal det skal bygges nytt fortau ved innkjørselen til Dalehaugen

Arbeidet starter opp i januar 2018 og skal etter planen være ferdig i februar 2019. 
Les mer om utskifting av ut vann– avløpsledningene på Hundvåg.

Utskifting av vannledningen mellom Sølyst og Engøy

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vannledningen i sundet mellom Sølyst og Engøy. Arbeidet må gjøres då eksisterende ledning er stedvis i svært dårlig forfatning.

Arbeidet starter opp i mars 2018 og skal etter planen være ferdig i april 2018. 

Les mer om utskifting ut vannledningen i sundet mellom Sølyst og Engøy.

Graving i Hillevåg

Kommunen graver ikke i Hillevåg for tiden.

Graving på Madla

Fornying av vannledning i Kong Haraldsgate

Stavanger kommune skal fornye vannledningen i Kong Haraldsgata ved å trekke inn en ny plastledning inne i det gamle røret. Dette medfører at vi kun må grave oss ned på tilknytningspunktene for stikkledningene til boligene og i vannkummene.
Les mer om fornying av vannledningen i Kong Haraldsgata.

Veiarbeid i Madlamarkveien

Stavanger kommune skifter ut vann- og avløpsledningene i nordre del av Madlamarkveien, på grunn av dårlig kvalitet på ledningsnettet.
Les mer om gravearbeidet i Madlamarkveien her.

Graving på Tasta/Åmøy

Christan Bjellandsgate

Christan Bjellandsgate er stengt fram til 25. mai. mellom Vistegata og Feisteinveien. Deler av Feisteinveien er stengt mot Christian Bjellandsgate.

Statens vegvesen bygger ny bomstasjon. Stavanger kommune benytter anledningen til å bytte ut og flytte vann- og avløpsledninger i det samme området.

Det er gjennomkjøring forbudt i Christian Bjellands gate fra Tastagata og gjennom Vistegata for å redusere trafikkmengden i anleggsperioden. Beboerne i gatene kan kjøre begge veier.

Rutebuss nummer 12, som passerer Vistegata, legges om i hele perioden. Når bussen kommer fra Sjøveien, kjører den via Christian Bjellands gate og Dusavikveien, og inn til Stavanger sentrum.

Gang- og sykkelvei stengt langs Tastamyrveien

Gang- og sykkelveien langs Tastamyrveien er stengt til midten av juli 2018 på grunn av arbeid i en kabelgrøft. Alternativ vei på andre siden av myra er skiltet.

Graving i Porsveien og Almeveien

Stavanger kommune skal skifte ut vann- og avløpsledningene i Porsveien og Almeveien. Arbeidet starter opp i begynnelsen av november, og skal etter planen vare i 5 måneder.
Les mer om gravearbeidet i i Porsveien og Almeveien her. 

Graving på Eiganes/Våland

Etablering av sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate 

Stavanger kommune skal etablere sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate for å skille gående, syklende og kjørende. Det skal også bygges opphøyd kryss ved Ullandhaug skole.

Les mer om sykkelfeltet i Hjalmar Johansens gate her.

Muségata

Gaten er åpnet, men arbeid pågår fortsatt i et par sidegater.

Stavanger kommune, ved plan- og anleggsavdelingen arbeider med saneringen av vann og avløpsledninger i Muségata. Prosjektet har fornyet ledningsnettet og Muségata er i oktober åpnet. Arbeid pågår fortsatt i et par sidegater.
Les mer om gravearbeidet i Muségata her. 

Graving på Hinna

Strandflåtveien

Stavanger kommune, ved Plan og anleggsavdelingen, skal skifte vann- og avløpsledninger i Strandflåtveien. Hovedhensikten med prosjektet er å legge om eksisterende avløpssystem fra fellessystem til separatsystem.
Les mer om gravearbeidet i Strandflåtveien her.

Gamleveien

Gamleveien på Hinna skal bli en helt ny og tryggere vei. Arbeidet starter nå, og veien blir stengt for gjennomkjøring fra onsdag 19. oktober klokka 07.00. Den åpner igjen i september 2018
Oppstart: oktober 2016
Ferdig: september 2018
Les mer om gravearbeidet i Gamleveien her.

Kontaktinformasjon

Plan og anlegg

Besøksadresse:

Veritasveien 25 4068 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no