Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen

Her graver kommunen

Kort fortalt

  • Når kommunen graver i gaten din, finner du informasjon om det her.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon om anleggsarbeidet.

Alle graveprosjekter i 2018

Hele arbeidsprogrammet for 2018, pdf (17,7 MB)

Graving i sentrum

Renovering av avløpsledninger i Kvernevik, Mariero og sentrum Stavanger

Les mer om renoveringen i sentrum her.

Lars Hertervigs gate

Lars Hertervigs gate vil være stengt for biltrafikk mellom Tidegeilen og nedkjøringen til parkeringshuset bak Posten mellom 22. mai 2018 og 13. desember 2019.

Årsaken er Kruse Smiths ombygging av Straensenteret, som nå får navnet Herbarium.

Det blir mulig å passere for gående og syklende i hele anleggsperioden.

Det blir åpent for gående også i trapp mellom Olav Kyrres gate og Lars Hertervigs gate, enten på den ene eller andre siden av svømmehallen.

Kommunen er ikke involvert i anleggsarbeidet, men har gjodkjent stengningen av veien.

Kart som viser at lars Hertervigsgate er stengt og trapper på en eller annen side av svømmehallen åpen.
Kart: Jorunn Byhre Imsland, Stavanger kommune

Graving på Storhaug

Etablering av sykkelkryssing i Hjelmelandsgata

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal etablere sykkelkryssing i Hjelmelandsgata.
Les mer om gravearbeidet her

Etablering av sykkelfelt i Harald Hårfagres gate

Stavanger kommune skal etablere sykkelfelt i Harald Hårfagres gate. I den forbindelsen må fortaus linjene på den ene siden justeres. Eksisterende gatelysmaster skal på samme tid skiftes ut/flyttes, noe som vil medføre graving av kabelgrøfter mellom noen av lyspunktene. Det skal også fjernes seks trær i forbindelse med arbeidet. 
Les mer om gravearbeidet i Harald Hårfagres gate.

Graving på Hundvåg

Utskifting av vannledning på Engøy og Sølyst

Stavanger kommune skal skifte ut vannledning på Engøy og Sølyst. Anlegget vil starte opp i begynnelsen av juni 2018 og skal være ferdig i løpet av september 2018. 
Les mer om utskiftingen av vannledning på Engøy og Sølyst.

Utskifting av vann- og avløpsnettet i Skipsbyggergata, Dalehaugen, Fregattveien og Tårnringen

Stavanger kommune skal skifte ut vann– avløpsledningene i Skipsbyggergata og Fregattveien på Buøy. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning. 
I Skipsbyggergata skal vi legge ned en ny ledningstrase for overvannet. Eksisterende veier skal reetableres, og i tillegg skal det skal bygges nytt fortau ved innkjørselen til Dalehaugen

Arbeidet starter opp i januar 2018 og skal etter planen være ferdig i mai 2019. 
Les mer om utskifting av ut vann– avløpsledningene på Hundvåg.

Graving i Hillevåg

Utskifting av vannledning i Lyngvollveien, Nedrevollveien og Einevollveien 

grunn av hyppige brudd og dårlig kvalitet på den kommunale vannledningen i Lyngvollveien, Nedrevollveien og Einevollveien, har Stavanger kommune besluttet å legge ny vannledning. Vi vil samtidig skifte ut de kommunale stikkledninger ut av offentlig vei. 
Les mer og gravearbeidet Lyngvollveien, Nedrevollveien og Einevollveien her.

Utskifting av eksisterende pumpestasjon i Mor Åses vei

Eksisterende pumpestasjon skal fjernes og ny skal etableres på angitt plass i Mor Åses vei. Vann– og avløpsledninger i umiddelbar nærhet til pumpestasjon blir sanert. Det skal byttes ut stikkledninger for et hus og det skal settes ned samle kum i overgangen mellom kommunalt  og privat del av stikkledningen.
Les mer om gravearbeidet i Mor Åses vei her.

Renovering av avløpsledninger i Kvernevik, Mariero og sentrum Stavanger

Les mer om renoveringen i sentrum her.

Graving på Madla

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Madlavollveien

Les mer om arbeidet her.

Renovering av avløpsledninger i Kvernevik, Mariero og sentrum Stavanger

Les mer om renoveringen i sentrum her.

Opparbeidelse av infrastruktur for tilkomst og klargjøring av tomt til nytt universitetssykehus i Stavanger

Les mer om arbeidet her.

Graving i Lomviveien/ Grågåsveien

Stavanger kommune skal renovere ca. 390 meter vannledning i Grågåsveien og Lomviveien. Arbeidet vi bli utført av firmaet Pipeliner AS.
Les mer om arbeidet i Lomviveien her.

Veiarbeid i Madlamarkveien og Klovsteinveien

Stavanger kommune skifter ut vann- og avløpsledningene i nordre del av Madlamarkveien, på grunn av dårlig kvalitet på ledningsnettet.
Les mer om gravearbeidet i Madlamarkveien her.

Graving på Tasta/Åmøy

Gang- og sykkelvei stengt langs Tastamyrveien

Gang- og sykkelveien langs Tastamyrveien er stengt til midten av juli 2018 på grunn av arbeid i en kabelgrøft. Alternativ vei på andre siden av myra er skiltet.

Graving på Eiganes/Våland

Utbedring i Vålandsgata

Feil på helling i veien gjør at vi må grave.
Les mer om dette her

Etablering av sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate 

Stavanger kommune skal etablere sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate for å skille gående, syklende og kjørende. Det skal også bygges opphøyd kryss ved Ullandhaug skole.
Les mer om sykkelfeltet i Hjalmar Johansens gate her.

Graving på Hinna

Eikegreina

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vann– avløpsledningene i Eikegreina. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning. 
Les mer om gravearbeidet i Eikegreina her.

Gamleveien

Gamleveien på Hinna skal bli en helt ny og tryggere vei. Arbeidet starter nå, og veien blir stengt for gjennomkjøring fra onsdag 19. oktober klokka 07.00. Den åpner igjen i september 2018
Oppstart: oktober 2016
Ferdig: september 2018
Les mer om gravearbeidet i Gamleveien her.

Kontaktinformasjon

Plan og anlegg

Besøksadresse:

Veritasveien 25 4068 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no