Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen

Her graver kommunen

Kort fortalt

  • Når kommunen graver i gata di, finner du informasjon om det her.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon.

Graveprosjekter 2017 - se arbeidsprogrammet

arbeidsprogrammet for 2017, pdf (NB! 37 MB)

Graving i sentrum

Kommunen graver ikke i sentrum for tiden

Graving på Storhaug

Hetlandsgata, Langgata, Nedre Dalgate, Kongsteinsmauet og Kongsteinsgata

Stavanger kommune skal skifte ut eksisterende VA-ledninger i deler av Kongsteinsgata, Hetlandsgata, Langgata, Kongsteinsmauet og Nedre Dalgate.
Les mer om gravearbeidet her

Egersundgata

Stavanger kommune planlegger strømperenovering av dårlige avløpsledninger i Egersundsgata
Les mer om gravearbeidet her

Normanns gate, Nymansveien, Fjellsmauet og Nedre Dalgate

Stavanger kommune skal skifte ut eksisterende VA-ledninger i deler av Normanns gate, Nymansveien, Fjellsmauet og Nedre Dalgate.
Eksisterende ledningsanlegg er fra perioden 1892-94 og er i stedvis i svært dårlig forfatning.
Les mer om gravearbeidet her

Graving på Hundvåg

Kommunen graver ikke på Hundvåg for tiden

Graving i Hillevåg

Kommunen graver ikke i Hillevåg for tiden

Graving på Madla

Veiarbeid i Madlamarkveien

Stavanger kommune skifter ut vann- og avløpsledningene i nordre del av Madlamarkveien, på grunn av dårlig kvalitet på ledningsnettet.
Les mer om gravearbeidet her

Krossbergveien

Stavanger kommune skal bygge ny gang- og sykkelvei langs Krossbergveien i en lengde på rundt 2 km. Eksisterende vei legges om på to steder med en samlet lengde på rundt 800 meter. Ny overvannsledning til Hålandsvannet bygges samtidig.
Les mer om gravearbeidet her

Kvernevik

Stavanger kommune planlegger strømperenovering av dårlige avløpsledninger i deler av områder i Kvernevik.
Les mer om gravearbeidet her

Graving på Tasta / Åmøy

Graving i Porsveien og Almeveien

Stavanger kommune skal skifte ut vann- og avløpsledningene i Porsveien og Almeveien. Arbeidet starter opp i begynnelsen av november, og skal etter planen vare i 5 måneder.
Les mer om gravearbeidet her. 

Graving på Eiganes / Våland

Muségata er nå åpnet men arbeid pågår fortsatt i et par sidegater

Stavanger kommune, ved plan- og anleggsavdelingen arbeider med saneringen av vann og avløpsledninger i Muségata. Prosjektet har fornyet ledningsnettet og Muségata er i oktober åpnet. Arbeid pågår fortsatt i et par sidegater.
Les mer om gravearbeidet her. 

Fortau i Kampens gate

I dette prosjektet skal Stavanger kommune lage fortau på den ene siden i Kampensgata fra Olaf Paulus’ gate og fram til Kampen skole
Les mer om gravearbeidet her

Graving på Hinna

Strandflåtveien

Stavanger kommune, v/ Plan og anleggsavdelingen, skal skifte vann- og avløpsledninger i Strandflåtveien. Hovedhensikten med prosjektet er å legge om eksisterende avløpssystem fra fellessystem til separatsystem.
Les mer om gravearbeidet her

Gamleveien

Gamleveien på Hinna skal bli en helt ny og tryggere vei. Arbeidet starter nå, og veien blir stengt for gjennomkjøring fra onsdag 19. oktober klokka 07.00. Den åpner igjen i september 2018
Oppstart: oktober 2016
Ferdig: september 2018
Les mer om gravearbeidet her

Vågedalen

Stavanger kommune skal skifte ut vann- og avløpsledningene i Vågedalen for å få et mer driftssikkert anlegg. Det er avdekket at flere av rekkehusene er feilkoblet med spillvann til overvannsledningen. I forbindelse med arbeidet vil også gatebelysningen ble skiftet.
Les mer om gravearbeidet her

Kontaktinformasjon

Plan og anlegg

Besøksadresse:

Veritasveien 25 4068 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no