Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen

Her graver kommunen

Kort fortalt

  • Når kommunen graver i gaten din, finner du informasjon om det her.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon.

Graveprosjekter 2017 - se arbeidsprogrammet

arbeidsprogrammet for 2017, pdf (NB! 37 MB)

Graving i sentrum

Kommunen graver ikke i sentrum for tiden.

Graving på Storhaug

Kommunen graver på Storhaug for tiden.

Normanns gate

Stavanger kommune skal skifte ut eksisterende VA-ledninger i deler av Normanns gate, Nymansveien, Fjellsmauet og Nedre Dalgate. Eksisterende ledningsanlegg er fra perioden 1892-94 og er i stedvis i svært dårlig forfatning. Det skal samtidig legges nye kabler for Lyse og det skal skiftes gatelys.

Les mer om gravearbeidet i Normanns gate.

Graving på Hundvåg

Utskifting av vann– og avløpsnettet i Skipsbyggergata, Dalehaugen, Fregattveien og Tårnringen

Stavanger kommune skal skifte ut vann– avløpsledningene i Skipsbyggergata og Fregattveien på Buøy. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning. 
I Skipsbyggergata skal vi legge ned en ny ledningstrase for overvannet. Eksisterende veier skal reetableres, og i tillegg skal det skal bygges nytt fortau ved innkjørselen til Dalehaugen

Arbeidet starter opp i januar 2018 og skal etter planen være ferdig i februar 2019. 
Les mer om utskifting av ut vann– avløpsledningene på Hundvåg.

Utskifting av vannledningen mellom Sølyst og Engøy

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vannledningen i sundet mellom Sølyst og Engøy. Arbeidet må gjøres då eksisterende ledning er stedvis i svært dårlig forfatning.

Arbeidet starter opp i mars 2018 og skal etter planen være ferdig i april 2018. 

Les mer om utskifting ut vannledningen i sundet mellom Sølyst og Engøy.

Graving i Hillevåg

Kommunen graver ikke i Hillevåg for tiden.

Graving på Madla

Fornying av vannledning i Kong Haraldsgate

Stavanger kommune skal fornye vannledningen i Kong Haraldsgata ved å trekke inn en ny plastledning inne i det gamle røret. Dette medfører at vi kun må grave oss ned på tilknytningspunktene for stikkledningene til boligene og i vannkummene.
Les mer om fornying av vannledningen i Kong Haraldsgata.

Veiarbeid i Madlamarkveien

Stavanger kommune skifter ut vann- og avløpsledningene i nordre del av Madlamarkveien, på grunn av dårlig kvalitet på ledningsnettet.
Les mer om gravearbeidet i Madlamarkveien her.

Ny gang- og sykkelvei langs Krossbergveien

Stavanger kommune skal bygge ny gang- og sykkelvei langs Krossbergveien i en lengde på rundt 2 km. Eksisterende vei legges om på to steder med en samlet lengde på rundt 800 meter. Ny overvannsledning til Hålandsvannet bygges samtidig.
Les mer om gravearbeidet i Krossbergveien her.

Graving på Tasta/Åmøy

Graving i Christian Bjellands gate

Statens vegvesen skal etablere en bomstasjon i Christian Bjellands gate. Veien er stengt mellom Vistegata og Feisteinveien 5. februar - 15. april 2018.

Stavanger kommune benytter anledningen til å bytte ut og flytte vann- og avløpsledninger i det samme området.

De to første ukene av arbeidet vil bare ett kjørefelt være åpent fra Christin Bjellands gate og ned Vistegata. Det vil være gjennomkjøring forbudt fra Tastagata og gjennom Vistegata for å redusere trafikkmengden. Beboere kan kjøre begge veier.

Buss nr. 12, som passerer Vistegata, legges om i hele perioden. Når bussen kommer fra Sjøveien vil den kjøre via Christian Bjellands gate og Dusavikveien og inn til Stavanger sentrum.

Kart som viser stengt vei og omkjøring for buss, slik det er beskrevet i artikkelen.

Ny snuplass i Leikebakken

Stavanger kommune skal lage snuplass i enden av Leikebakken. Vi skal også reasfaltere Leikebakken bort til Christian Bjellands gate.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger kan det være at vi arbeider på ettermiddag og kveldstid. Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i korte perioder kan det være at det ikke blir mulig å kjøre med bil til boligene. Brakker og utstyr blir lagret ved grøntområde i enden av Leikebakken.

Kartutsnitt av snuplass i enden av Leikebakken, jpg
Snuplass i enden av Leikebakken

Graving i Porsveien og Almeveien

Stavanger kommune skal skifte ut vann- og avløpsledningene i Porsveien og Almeveien. Arbeidet starter opp i begynnelsen av november, og skal etter planen vare i 5 måneder.
Les mer om gravearbeidet i i Porsveien og Almeveien her. 

Graving på Eiganes/Våland

Muségata er nå åpnet men arbeid pågår fortsatt i et par sidegater

Stavanger kommune, ved plan- og anleggsavdelingen arbeider med saneringen av vann og avløpsledninger i Muségata. Prosjektet har fornyet ledningsnettet og Muségata er i oktober åpnet. Arbeid pågår fortsatt i et par sidegater.
Les mer om gravearbeidet i Muségata her. 

Graving på Hinna

Strandflåtveien

Stavanger kommune, ved Plan og anleggsavdelingen, skal skifte vann- og avløpsledninger i Strandflåtveien. Hovedhensikten med prosjektet er å legge om eksisterende avløpssystem fra fellessystem til separatsystem.
Les mer om gravearbeidet i Strandflåtveien her.

Gamleveien

Gamleveien på Hinna skal bli en helt ny og tryggere vei. Arbeidet starter nå, og veien blir stengt for gjennomkjøring fra onsdag 19. oktober klokka 07.00. Den åpner igjen i september 2018
Oppstart: oktober 2016
Ferdig: september 2018
Les mer om gravearbeidet i Gamleveien her.

Kontaktinformasjon

Plan og anlegg

Besøksadresse:

Veritasveien 25 4068 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no