PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Jåttåvågen

Byggeprosjektet i Jåttåvågen

Kort fortalt

  • Anleggsarbeidet i nordre del av Jåttåvågen startet i mai 2022
  • Anleggsarbeidet vil i første omgang føre til midlertidige endringer på gang- og sykkelveien. 
  • Stavanger kommune bygger nye atkomstveier, grøntanlegg, ny undergang og tilhørende kommunalt vann- og avløpsanlegg til det nye bolig- og næringsområdet.
  • Gang- og sykkelveien langs jernbanen åpnes igjen 16. juni 2023.
Illustrasjonsbilde fra Lund Hagem arkitekter over Jåttåvågen.

Illustrasjonsbilde fra Lund Hagem arkitekter over Jåttåvågen.

Gandsfjordruta omdirigeres fram til 16. juni 2023

Siden mai 2022 har det vært anleggsarbeid i Jåttåvågen. Derfor har en liten strekning av hovedsykkelveien Gandsfjordruta vært lagt om. 16. juni 2023 åpnes denne strekningen igjen.

Strekningen som har vært brukt til omdirigering stenges fra 16. juni. Her vil det gjøres plass til anleggsmaskiner og byggearbeid.

Omdirigering  av Gandsfjordruta er merket rødt og påkoblingssteder merket lilla. Anleggsarbeidet og sperringen er merket gult, og Gandfjordruta er merket blått.
Slik så det ut: Den tidligere omdirigeringen av Gandsfjordruta er merket rødt. Den er nå stengt for fotgjengere og syklister.

 

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden 

Anleggsarbeid av denne typen kan medføre ulemper for de som bor i området, ved at det bli mer støy og støv enn vanlig. Det skal imidlertid foretas nødvendig sikkerhet og skilting i forbindelse med arbeidene, samt opprettholde tilstrekkelig adkomst for beboere og virksomheter i hele anleggsperioden. Det skal også foretas nødvendig tiltak mot nedstøving av området som vanning, soping og feiing. 

Det legges opp til arbeid innenfor ordinær arbeidstid. Ordinær arbeidstid er på arbeidsdagene fra kl 0700 til kl 1900.

Vannforsyning i anleggsperioden 

Husstander eller bedrifter som er knyttet til vannledninger som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at det legges en vannledning over bakken som kobles til inne i boligen/bygget. En rørlegger tar kontakt med de dette gjelder for å få tilgang til boligen.

Mer info om prosjektet

Illustrasjonsbilde fra Lund Hagem arkitekter over Jåttåvågen.
Illustrasjonsbilde fra Lund Hagem arkitekter over Jåttåvågen.

Området for byggeprosjektet er siste del av utbyggingen av Jåttåvågen. Tar man med det som allerede finnes av arbeidsplasser og boliger der, vil
det kunne bli til sammen ca. 17 000 arbeidsplasser og 5-6000 beboere (ca. 2400 boliger) i Jåttåvågen.

Du kan få en oversikt over prosjektet på dette kartet