PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Stavanger på sykkel
 4. Sykkelprioriterte gater

Sykkelprioriterte gater

Kort fortalt:

 • I Stavanger er det flere sykkelprioriterte gater som er merket med rødt dekke.
 • I en sykkelprioritert gate deler bilister og syklister veibanen, men gaten er utformet på syklistene sine premisser.

To syklister i Møllegata
Møllegata i Stavanger

Møllegata ble Norges første sykkelprioriterte gate. Her har sykkeltrafikken tredoblet seg, biltrafikken gått ned og antall fotgjengere har også økt etter at gaten ble en sykkelprioritert gate i 2016.

Hva er en sykkelprioritert gate?

I en sykkelprioritert gate deler bilister og syklister veibanen. Til forskjell fra andre gater med blandet trafikk, er sykkelprioriterte gater utformet på syklistene sine premisser med tanke på trafikksikkerhet, opplevd trygghet, trafikkflyt og fremkommelighet.

Det røde veidekket i midten av kjørebanen er det tydeligste tegn på at du sykler i en sykkelprioritert gate. 

Slik blir det tilrettelagt for sykling i disse gatene:

 • Fartsgrense på 30 km/t
 • Begrenset biltrafikk
 • Parkering i kjørebanen er forbudt
 • Langsgående bilparkeringslommer med sikkerhetsbuffer. Det minker faren for kollisjon med bildører.
 • Ingen kollektivtrafikk
 • Redusert kjørebanebredde, samt smågatestein i sidearealene
 • Visuell utforming med rødt dekke
 • Fotgjengere har et eget areal

Her er en presentasjon om sykkelprioriterte gater i Stavanger.

Hvor er det sykkelprioriterte gater?

Sykkelprioriterte gater etablerer vi når det ikke er mulig å bygge separate sykkeltraseer. Målet er å skape et attraktivt og sammenhengende sykkelnett.

Møllegata var et prøveprosjekt og ble Norges første sykkelprioriterte gate i 2016. Etter etablering som sykkelprioritert gate har sykkeltrafikken tredoblet seg, biltrafikken gått ned og antall fotgjengere økt. Kartet nedenfor viser eksisterende og planlagte sykkelprioriterte gater på Eiganes og Våland.

Kart over sykkelprioriterte gater og planlagte sykkelprioriterte gater i Stavanger.
Rød strek viser etablerte sykkelprioriterte gater i Stavanger. Blå strek viser planlagte sykkelprioriterte gater. Klikk på bildet for å forstørre.

Hvilke regler gjelder i sykkelprioriterte gater? 

I en sykkelprioritert gate deler bilister og syklister veibanen. Alle trafikanter må forholde seg etter trafikkreglene. Det røde dekket i midten har ingen trafikkregulerende betydning, men gjør det tydelig for alle trafikanter at de ferdes i en sykkelprioritert gate. Her må det altså regnes med økt sykkeltrafikk.

Syklistene er velkommen å sykle i kjørebanen og bilistene skal ta hensyn til syklistene. I tillegg blir gaten visuelt innsnevret som skal dempe farten. Utenom tilrettelagte parkeringsplasser i gaten, er det forbudt å parkere i en sykkelprioritert gate. 

Skisse over Vikeplikt i en sykkelprioritert gate
Følg skilting – også i sykkelprioriterte gater

Kontaktinformasjon

Holger Pansch

Rådgiver Stavanger på sykkel

Telefon:
51 50 77 08
E-post:
holger.pansch@stavanger.kommune.no