PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Stavanger på sykkel
  4. Temaplan for sykkel

Temaplan for sykkel

Oppdatert: 21.08.2023 08.49.28
To syklister i Vålandskogen

Velkommen til ny Temaplan for sykkeltilrettelegging i Stavanger kommune.

Idrett og utemiljø har startet opp arbeidet med Temaplan for sykkel.

Planen skal samle trådene fra tidligere vedtatt Sykkelstrategi 2019 -2030, Kommuneplanens Sykkelstrategi innen transport og mobilitet og Klima og miljøplanen med handlingsplan. Temaplan for sykkel skal legge føringer på arbeidet med sykkeltilretteleggingen fremover og utarbeide et handlingsprogam for en fireårs periode.

Fremdrift av planarbeidet

Planarbeidet startet opp i april 2023.

 

Fagavdelingen jobber med arbeidsgrupper for å hente inn kunnskap om detaljer som skal inn i temaplanen.

Oppstart av Temaplan blir behandlet i Utvalg for miljø og utbygging i mai 2023.

1. Oppstart

Planarbeidet startet opp i april 2023.

 

2. Innspill og skrivefase

Fagavdelingen jobber med arbeidsgrupper for å hente inn kunnskap om detaljer som skal inn i temaplanen.

3. Politisk behandling

Oppstart av Temaplan blir behandlet i Utvalg for miljø og utbygging i mai 2023.

Planens hovedområder

Temaplanen for sykkeltilretteleggingen forutsetter strukturen i Sykkelstategien i Stavanger 2023 – 2040 og holder fast på arbeidet med tema som:

  • Fysisk tilrettelegging
  • Drift og vedlikehold
  • Informasjon og kampanjer

Medvirkning

Har du innspill til hva som bør være med i Temaplan for sykkel?

send innspill til prosjekteder monica.johansen.bikos@stavanger.kommune.no