Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Kort fortalt

  • Fristen for innspill til trafikksikkerhetsplanen 2020-2023 er utgått. Forslag til trafikksikkerhetsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av vinteren.
  • Vi har laget et elektronisk søknadskjema som du kan bruke for å søke om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre tiltak i Stavanger.
  • Målet for alt trafikksikkerhetsarbeidet er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken

Trafikksikkerhetsplan 2020-2023

Forsidebilde trafikksikkerhetsplan 2020-2023

Takk til alle som har bidratt med innspill til trafikksikkerhetsplanen 2020-2023.

Forslag til trafikksikkerhetsplan for Stavanger kommune vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av vinteren.

Innspillene som er kommet inn vil bli faglig vurdert. Prioriterte tiltak blir tatt med i handlingsprogrammet. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle tiltakene kan prioriteres.

Trafikksikkerhetsplan 2015-2019

Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger kommune 2015-2018 er utvidet, og gjelder mellom 2015 og 2019.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no