Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Kort fortalt

  • Du kan søke kommunen om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre trafikksikkerhetstiltak.
  • Du søker i et eget elektronisk skjema.
  • Søknaden blir vurdert av fagfolk på trafikksikkerhet.
  • Kommunen jobber med en ny plan for trafikksikkerhet.
Tegning av gutt på sykkel, som sier at bilister må kjøre forsiktig

Søke om trafikksikkerhetstiltak

Bruk dette elektroniske søkeskjemaet til å søke om mindre trafikksikkerhetstiltak. Her kan du søke om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre tiltak i Stavanger kommune.

Søknaden vil bli behandlet av kommunens rådgivere på trafikksikkerhet. Alle saker blir grundig vurdert ut ifra gjeldende regelverk og normer.

Etter at kommunen har motatt søknaden, informerer vi deg om når du kan forvente at saken blir ferdig behandlet. Tiden det tar å behandle sakene varierer etter hva det søkes om. Behandlingstiden for fartshumper er rundt ett år på grunn av lang ventetid på å få utført fartsmålinger. 

Melde om trafikkfarlige hekker

Må kommunen klippe en kommunal hekk eller andre vekster du mener er farlige for trafikken, meld fra på VOF.

Er det din egen eller naboens hekk som må klippes? Se nettsiden om hvordan du klipper vegetasjonen mer trafikksikker.

Trafikksikkerhetsplan 2020-2023 er under arbeid

Forslag til trafikksikkerhetsplan for Stavanger kommune for 2020-2023 vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av vinteren.

Mange innspill er kommet inn til planen, og alle kan ikke bli prioritert. Innspillene blir faglig vurdert og prioriterte tiltak blir tatt med i forslag til handlingsprogram.

Trafikksikkerhetsplan 2015-2019

Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger kommune 2015-2018 gjelder ut 2019.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no