Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Kort fortalt

  • I denne kartløsningen kan du gi innspill til ny trafikksikkerhetsplan for Nye Stavanger kommune 2020-2023
  • Vi har laget et elektronisk søknadskjema som du kan bruke for å søke om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre tiltak i Stavanger.
  • Målet for alt trafikksikkerhetsarbeidet er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken

Trafikksikkerhetsplan 2020-2023

Forsidebilde trafikksikkerhetsplan 2020-2023

Vi har startet revisjon av trafikksikkerhetsplanen. Nå kan du gi innspill til tiltak du mener kan forbedre trafikksikkerheten. Fristen er satt til 15. september 2019. 

Gå videre til innspillsløsningen. (NB: Innspill på fortau, gang- og/eller sykkelvei, miljøgate og belysning fungerer best på PC og ikke-iOS mobile enheter)

Innspill kan alternativt sendes på epost til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no.

Innspillene vil bli faglig vurdert. Prioriterte tiltak blir tatt med i handlingsprogrammet. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle tiltakene kan prioriteres.

Innspill om mindre trafikksikkerhetstiltak som f.eks. ønske om trafikkskilt, fartshumper, gangfelt etc. vil ikke bli vurdert. Slike tiltak kan du søke om ved å bruke vårt elektroniske søknadskjema for mindre tiltak. Disse sakene vil bli behandlet fortløpende. 

Trafikksikkerhetsplan 2015-2019

Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger kommune 2015-2018 er utvidet, og gjelder mellom 2015 og 2019.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no