PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Kort fortalt

  • Du kan søke kommunen om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre trafikksikkerhetstiltak.
  • Du søker i et eget elektronisk skjema.
  • Søknaden blir vurdert av fagfolk på trafikksikkerhet.
  • Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2021-2024.
Tegning av gutt på sykkel, som sier at bilister må kjøre forsiktig

Trafikksikkerhetsplan 2025-2028

Stavanger kommune har satt igang arbeidet med revisjon av ny trafikksikkehetsplan for perioden 2025-2028. Trafikksikkerhetsplanen er kommunens styrende dokument for trafikksikkerhetsarbeidet. Målet er å sikre et trygt kommunalt veinett for alle trafikanter. I trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram prioriteres de tiltakene som skal gjennomføres i planperioden 2025-2028.

Søke om trafikksikkerhetstiltak

Bruk dette elektroniske søknadsskjemaet til å søke om mindre trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei. Her kan du søke om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre tiltak i Stavanger kommune.

Sjekk om søknaden gjelder fylkesvei eller kommunal vei

Du kan sjekke om veien er fylkesvei (fv) eller kommunal vei (kv) på www.vegkart.no

Er veien fylkesvei skal du sende innspillet på e-post til Rogaland Fylkeskommune: firmapost@rogfk.no

Behandling av søknaden

Etter at kommunen har motatt søknaden, informerer vi deg om når du kan forvente at saken blir ferdig behandlet. Tiden det tar å behandle sakene varierer etter hva det søkes om. Behandlingstiden for fartshumper er rundt ett år på grunn av lang ventetid på å få utført fartsmålinger. 

Søknaden vil bli behandlet av kommunens rådgivere på trafikksikkerhet. Alle saker blir grundig vurdert ut ifra gjeldende regelverk og normer.

Søknader om trafikkregulerende skilt vil bli vurdert av en høringsgruppe som består av kommunen, Stavanger parkering, politiet, Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune.

Det er ikke klagerett på søknader som blir avslått.

Ryfylkegata
Illustrasjon: Egil Bjørøen
Stavanger kommune

Trafikksikkerhet ved skolene (hjertesoner)

For å bedre trafikksikkerheten for barn på skolevei etablerer kommunen hjertesoner rundt skoler.

Før skolestart har vi kampanje for å få folk til å klippe hekker langs fortau og veier. Dette bidrar til bedre sikt og bedre pass for barn på skoleveien.

Melde om trafikkfarlige hekker

Må kommunen klippe en kommunal hekk eller andre vekster du mener er farlige for trafikken, meld fra på VOF.

Er det din egen eller naboens hekk som må klippes? Se nettsiden om hvordan du klipper vegetasjonen mer trafikksikker.

Trafikksikker kommune

I 2022 ble Stavanger godkjent som trafikksikker kommune av Trygg Trafikk. Det er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerheten i kommunen. På Trygg trafikk sine nettsider kan du lese mer om hva det innebærer.

Trafikksikkerhetsplan 2021-2024

Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger 2021-2024 Ble vedtatt 13.01.2021 og gjelder ut 2024. Hvert år søker kommunen om midler til å kunne gjennomføre tiltak fra trafikksikkerhetsplanen.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6