Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Trafikksikkerhet
  4. Trafikksikkerhet ved skolene

Trafikksikkerhet rundt skolene (hjertesoner)

Kort fortalt:

  • Bedre trafikksikkerhet for barn er et prioritert tema i trafikksikkehetsplanen til kommunen.
  • Sammen med skolene etablerer kommunen hjertesone rundt stadig flere barne- og ungdomsskoler.
  • En hjertesone er en sone rundt skolen, der det skal være mindre biltrafikk til og fra skolen, slik at det blir tryggere for elevene å gå og sykle.
Skilt med "Hjertesone"

Barn i trafikksikkerhetsplanen

I trafikksikkerhetsplanen for 2021 – 2024 er barnas trafikksikkerhet prioritert. 

Å etablere hjertesoner rundt skolene er ett av mange tiltak.

Hjertesoner rundt skolene

Hjertesone, et konsept i regi av Trygg Trafikk, handler om å redusere trafikken i et område rundt skolene for å forebygge farlige trafikksituasjoner. Det viktigste tiltaket er at voksne slutter å kjøre barna til og fra skolen.

Når en skole får hjertesone, etableres det samtidig droppsoner, steder utenfor hjertesonen, der barna blir sluppet av og hentet. Barna må dermed gå litt mer for å komme seg til og fra skolen. Dette er positivt for folkehelsa og trafikksikkerheten.

Erfaringer fra andre kommuner viser at at noen ganger er en utfordring å få foresatte med på at barna ikke lenger skal bli kjørt til og fra skolen. Vellykkede hjertesoner avhenger av positive foresatte og at skolen og foreldregrupper legger ned betydelig innsats i kampanjen lokalt.

Hør gjerne hvilke erfaringer skoler med hjertesone har med dette arbeidet.

De første skolene i Stavanger med hjertesone var

Hvilke skoler kan få hjertesone?

Stavanger kommunestyre vedtok i desember 2019 at vi skal arbeide for å innføre hjertesoner ved alle skolene i Stavanger.

Vi kan bare etablere hjertesone ved en skole hvis vi finner gode steder for droppsoner. Det er steder utenfor hjertesonen, der elever som må bli kjørt til og fra skolen, trygt kan bli sluppet av og hentet.

Skilt med "Droppsone"

Kontaktinformasjon

Jorunn Oltedal Brembo

Vei- og trafikkseksjonen

Mobil:
468 21 577
E-post:
jorunn.oltedal.brembo@stavanger.kommune.no