PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Planer og strategier
 4. Temaplan for overganger i utdanningsløpet

Temaplan for overganger i utdanningsløpet

Oppdatert: 16.01.2024 10.00.58
Illustrasjon av et barn med ryggsekk som står foran en tavle

Formålet med temaplanen er å sikre helhet og sammenheng i utdanningsløpet for alle barn og unge i Stavanger kommune, og sikre gode rutiner for samarbeid i alle overganger.

Les PDF av planen her

Temaplanen for overganger i utdanningsløpet ble vedtatt av Stavanger kommunestyre 22. juni 2022. Les hele saken her

1. Vedtatt

20.06.2022 -

Temaplanen for overganger i utdanningsløpet ble vedtatt av Stavanger kommunestyre 22. juni 2022. Les hele saken her

 • En god sammenheng i overgangene handler om å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov. Det handler både om at barns generelle utvikling og læringspotensialet ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt. Og at barnet i fortsettelsen får mulighet til å bygge på kunnskaper og erfaringer.

 • Formålet med temaplanen overganger i utdanningsløpet er å sikre helhet og sammenheng i utdanningsløpet for alle barn og unge i Stavanger kommune, og sikre gode rutiner for samarbeid i alle overganger.

 • Temaplanen skal ved å legge føringer og prinsipper bidra til at overgangene blir trygge, meningsfulle og likeverdige for alle barn.

Overordnet for utarbeidelse av denne temaplanen er:

 • Stavangerbarnehagen mot 2030. Strategi for kvalitet i barnehagen

 • Stavangerskolen mot 2025. Strategi for kvalitet

 • Strategi for samarbeid med barn

  Strategi for barnehage og skole setter sammen med strategi for samarbeid med barn retning for arbeidet som skjer i oppvekstfeltet. Samarbeid med barn retter oppmerksomheten spesielt mot viktigheten av at barn skal medvirke i alle prosesser som befører deres liv. Barnehage og skole skal arbeide for at barns stemme lyttes til og tas hensyn til. I overganger er det særs viktig at barn gis mulighet til å delta i planlegging, forberedelse og avgjørelser som berører dem selv.

Les PDF av planen her