PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Kvalitet i skolen
  5. Elever med stort læringspotensial

Elever med stort læringspotensial

Kort fortalt

Elever med stort læringspotensial er en svært sammensatt elevgruppe. De elevene som besitter faglige evner på et markant høyere nivå enn sine jevnaldrende må identifiseres og stimuleres til å utnytte disse evnene.

Møte ulike behov

Det er viktig at lærere er i stand til å gjenkjenne elever som faller innenfor denne gruppen. Det er også viktig at skolene utvikler ulike kunnskapsbaserte strategier for å møte disse elevenes ulike behov.

Veileder og nettverk

En veileder for elever med stort læringspotensial er utarbeidet. Satsningen handler i stor grad om å heve skolens kompetanse når det gjelder elever med stort læringspotensial. Det har blitt opprettet et nettverk av lærere med særlig oppmerksomhet på denne gruppen elever som ledes av Anne Maren Meland. 

Kontakt

Anne Maren Meland
anne.maren.meland@stavanger.kommune.no