Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. Kvalitet i skolen
 5. Elever med stort læringspotensial

Elever med stort læringspotensial

Kort fortalt

 • Stavangerskolen satser på elever med stort læringspotensial. 
 • Innholdet i satsingen er kompetanseheving og egen talentveileder.
 • En veileder for elever med stort læringspotensial er utarbeidet.
 • Last ned veileder for elever med stort læringspotensial (pdf, 13,9 mb)
 • I skoleåret 2018/19 deltar 22 elever fra sju ungdomsskoler i et prosjekt med skolen og smartbyen.

Elever med stort læringspotensial er en svært sammensatt elevgruppe. De elevene som besitter faglige evner på et markant høyere nivå enn sine jevnaldrende må identifiseres og stimuleres til å utnytte disse evnene.

Møte ulike behov

Det er viktig at lærere er i stand til å gjenkjenne elever som faller innenfor denne gruppen. Det er også viktig at skolene utvikler ulike kunnskapsbaserte strategier for å møte disse elevenes ulike behov.

Veileder og nettverk

En veileder for elever med stort læringspotensial er utarbeidet. Satsningen handler i stor grad om å heve skolens kompetanse når det gjelder elever med stort læringspotensial. Det har blitt opprettet et nettverk av lærere med særlig oppmerksomhet på denne gruppen elever som ledes av Anne Maren Meland. 

Kontakt

Anne Maren Meland
anne.maren.meland@stavanger.kommune.no

Prosjektet Smartbytalenter

Prosjektet rettes mot denne elevgruppen. Fellesnevner for elevene er at de er over gjennomsnittet engasjert og kreative - med stort læringspotensial. I dette prosjektet skal elevene samles fem ganger frem mot april 2019. På samlingene blir de bedre kjent med Stavanger som smart by, de lærer om tjenestedesign og innbyggerinvolvering, utvikler prototyper og lager en presentasjon av prosjektet de jobber med.  Elevene jobber sammen i grupper med smartby-utfordringene:

 • Gruppe 1: Medborgerskap – hvordan får vi ungdom til å engasjere seg i byutvikling?  

 • Gruppe 2: Stavanger på sykkel – hvordan får vi flere til å velge sykkel?  

 • Gruppe 3: Innbyggerportal – Stavanger sentrum skal utstyres med en interaktiv skjem. Hva skal den vise?

 • Gruppe 4: Oppvarming hjemme – hvilke nye energivennlige måter kan vi bruke til å varme opp hjemmene våre?  

Prosjektet avsluttes i april 2019 og elevene presenterer prosjektet de har jobbet med. Målet er at prosjektet kan videreføres til neste år og vi får en ny klasse med «smartbytalenter».