PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Rektor Steens gate blir ny

Rektor Steens gate blir ny

Kort fortalt

 • Det blir anleggsarbeid i Rektor Steens gate og Cort Adlers gate fra august 2023.
 • Arbeidet varer i om lag ett og et halvt år.
 • Stavanger kommune skal opparbeide sykkelprioritert gate og fornye vann- og avløpsledninger. Lyse Neo skal legge fjernvarme.
 • Kommunen sender info om arbeidet til mobiltelefoner som er registrert på berørte adresser.
 • Det blir skiltet endringer for trafikken mens arbeidet pågår.
Illustrasjon av sykkelfelt og trafikanter på Våland.

Om anleggsarbeidet

Stavanger kommune skal fornye vann- og avløpsledninger. Gaten skal opparbeides som sykkelprioritert gate med rødt dekke, delvis finansiert av Bymiljøpakken. Når arbeidet er ferdig vil gaten også være åpen for biltrafikk.

Fortau blir oppgradert med nytt belegg og ny belysning. Vi merker opp  gateparkeringen og planter bukser og trær.

Vi utfører anleggsarbeidet i samarbeid med Lyse Neo, som skal legge rør for fjernvarme og L-nett skal fornye strømkabler.

Prosjektet er en delstrekning i Lyse Neo sitt arbeid med å legge fjernvarme fra Paradis til Bjergsted, og kommunens arbeid med å fornye de berørte gatene.

Et kart som viser delstrekningen hvor arbeidet skal foregå på Våland.
Kartet viser delstrekningen hvor arbeidet skal foregå på Våland.

Konsekvenser for nabolaget

Alt anleggsarbeid fører med seg ulemper. Det kan være støv, støy, anleggstrafikk eller begrenset tilgjengelighet for beboere og deres gjester.

Viktig informasjon fra kommunen om anleggsarbeidet blir varslet om i sms-meldinger til mobiltelefoner som er registrert på adresser tett på anleggsområdet. Andre som ønsker å bli inkludert i slike varslinger, ta kontakt med prosjektleder.

Konsekvenser for trafikken

Anleggsarbeidet påvirker biltrafikken, syklister og gående. Omkjøring blir skiltet. Vi oppfordrer alle til å følge skilting, og kjøre forsiktig i området, som har mange sideveier med skoleelever og syklister.

Takk for at dere er forsiktige og holder avstand til grøfter, maskine rog lastebiler når dere ferdes nær anleggsområdet!

Framdrift

Kart som viser planlagt fremdrift i Rektor Steens gate og Cort Adelers gate.

Kartet viser delstrekningene i prosjektet.
Kartet viser delstrekningene i prosjektet.
Kartet viser delstrekningene i prosjektet.

 • Fase 1: Høst/Vinter 2023
 • Fase 2: Vinter/Vår 2024
 • Fase 3: 1. halvår 2024 
 • Fase 3-4: Vår/sommer 2024
 • Fase 4: Sommer/vinter 2024

Kontaktinformasjon

Asle Granberg

Byggeleder

Telefon:
906 03 470
E-post:
ag@novaform.no
Anna H. S. Hansen, prosjektleder i Stavanger kommune.

Anna Helene Symington Hansen

Prosjektleder

Mobil:
404 89 648
E-post:
anna.helene.symington.hansen@stavanger.kommune.no