PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Rektor Steens gate blir ny

Rektor Steens gate blir ny

Kort fortalt

 • Det pågår anleggsarbeid i Rektor Steens gate og Cort Adlers gate i omlag halvannet år fra sommeren 2023.
 • Stavanger kommune opparbeider sykkelprioritert gate og fornyer vann- og avløpsledninger.
 • Lyse Neo legger rør for fjernvarme.
 • Kommunen sender info om arbeidet til mobiltelefoner som er registrert på berørte adresser.
 • Det blir skiltet endringer for trafikken mens arbeidet pågår.
Illustrasjon av sykkelfelt og trafikanter på Våland.

Om anleggsarbeidet

Bymiljøpakkens logoStavanger kommune fornyer vann- og avløpsledninger. Gaten opparbeides som sykkelprioritert gate med rødt dekke, delvis finansiert av Bymiljøpakken. Når arbeidet er ferdig vil gaten også være åpen for biltrafikk.

Fortau oppgraderes med nytt belegg og ny belysning. Vi merker opp  gateparkeringen og planter bukser og trær.

Vi utfører anleggsarbeidet i samarbeid med Lyse Neo, som legger rør for fjernvarme og L-nett skal fornye strømkabler.

Prosjektet er en delstrekning i Lyse Neo sitt arbeid med å legge fjernvarme fra Paradis til Bjergsted, og kommunens arbeid med å fornye de berørte gatene.

Et kart som viser delstrekningen hvor arbeidet skal foregå på Våland.
Kartet viser delstrekningen hvor arbeidet skal foregå på Våland.

Konsekvenser for nabolaget

Alt anleggsarbeid fører med seg ulemper. Det kan være støv, støy, anleggstrafikk eller begrenset tilgjengelighet for beboere og deres gjester.

Viktig informasjon fra kommunen om anleggsarbeidet blir varslet om i sms-meldinger til mobiltelefoner som er registrert på adresser tett på anleggsområdet. Andre som ønsker å bli inkludert i slike varslinger, ta kontakt med prosjektleder.

Konsekvenser for trafikken

Anleggsarbeidet påvirker biltrafikken, syklister og gående. Omkjøring blir skiltet. Vi oppfordrer alle til å følge skilting, og kjøre forsiktig i området, som har mange sideveier med skoleelever og syklister.

Syklister, følg gjerne de gule sykkelsymbolene i asfalten for omsykling.

Gult sykkelsymbol malt på asfalt

Takk for at dere er forsiktige og holder avstand til grøfter, maskiner og lastebiler når dere ferdes nær anleggsområdet!

Framdrift

Kartet viser planlagt fremdrift i Rektor Steens gate og Cort Adelers gate.

Kart som viser de ulike fasene i arbeidet
Kart som viser de ulike fasene i arbeidet
Stavanger kommune

 • Fase 2: Vinter 2023/vår 2024
 • Fase 3: Vinter 2023/sommer 2024
 • Fase 4: Vår 2024/vinter 2024 
 • Fase 5: Hele 2024
 • Fase 6: Høst 2024/vinter 2024

Kontaktinformasjon

Nabokontakt Ranveig

Ranveig Anett Bauge

Nabokontakt

Mobil:
456 17 667
E-post:
rab@novaform.no

Asle Granberg

Byggeleder

Telefon:
906 03 470
E-post:
ag@novaform.no
Anna H. S. Hansen, prosjektleder i Stavanger kommune.

Anna Helene Symington Hansen

Prosjektleder

Mobil:
404 89 648
E-post:
anna.helene.symington.hansen@stavanger.kommune.no