PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Madlaveien og Hannadalsgata

Fornyelse av vann- og avløpsnettet i Madlaveien med tilhørende sidegater

KORT FORTALT:

  • Kommunen fornyer store deler av vann- og avløpsnettet i Madlaveien med sidegater.
  • Etableringa av sykkelprioritert gate i Hannadalsgata inngår også i prosjektet.
  • Arbeidet starter høsten 2023 og pågår til sommeren/høsten 2025.
  • Gravearbeid i gatene vil gi midlertidig omlegginger av trafikken og parkeringsmulighetene.
  • Nabolag blir varslet i forkant av arbeidet med SMS til mobiltelefoner som er registrert på berørte adresser.
Bildet viser området som skal saneres og opparbeidingen av sykkelprioritert gate i Hannadalsgata.

Om anleggsarbeidet

Stavanger kommune skal fornye vann- og avløpsledninger i Madlaveien og området som er markert i skravur på bildet over.

Hannadalsgata skal opparbeides som sykkelprioritert gate med rødt dekke, men den vil også være åpen for biltrafikk når anleggsperioden er over. Fortau oppgraderes med nytt belegg og ny belysning. Vi planter nye trær og plantebed. Når sykkelprioritert gate er etablert på strekningen så vil det bli forbudt med gateparkering.

Eksisterende trær langs Madlaveien og ellers i prosjektområdet skal bevares så langt som det er mulig og sikres mot skade som følge av anleggsarbeidet. 

Konsekvenser for nabolaget

Alt anleggsarbeid fører med seg ulemper. Det kan være støv, støy, anleggstrafikk eller begrenset tilgjengelighet for beboere og deres gjester.

Viktig informasjon fra kommunen om anleggsarbeidet blir varslet om i sms-meldinger til mobiltelefoner som er registrert på adresser tett på anleggsområdet. Andre som ønsker å bli inkludert i slike varslinger, ta kontakt med prosjektleder.

Konsekvenser for trafikken

Anleggsarbeidet påvirker biltrafikken, syklister og gående. Vi oppfordrer alle til å følge skilting, og kjøre forsiktig i området.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet.

Mer informasjon kommer når anleggsarbeidet nærmer seg.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til ung kvinne med lyst hår.

Mari Wigestrand

prosjektleder
Utbyggingsavdelingen

Mobil:
995 83 950
Telefon:
51 50 84 97
E-post:
mwigestrand@stavanger.kommune.no