PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Madlaveien og Hannasdalsgata

Fornyelse av vann- og avløpsnett i Madlaveien og sidegater,  etablering av sykkelprioritert gate i Hannasdalsgata.

KORT FORTALT:

  • Kommunen fornyer store deler av vann- og avløpsnettet i Madlaveien, mellom Motorveien og Mosvannet, og i sidegater.
  • Vi etablerer også sykkelprioritert gate i Hannasdalsgata.
  • Anleggsarbeidet pågår fra tidlig i 2024 til ut 2025.
  • Gravearbeid i gatene vil gi midlertidig omlegginger av trafikken og parkeringsmulighetene.
  • Nabolag blir varslet i forkant av arbeidet med SMS til mobiltelefoner som er registrert på berørte adresser.
Kart over anleggsområdet

Om anleggsarbeidet

Fornyelse av vann- og avløpsnettet

Stavanger kommune fornyer vann- og avløpsledninger i Madlaveien og området som er markert på kartet ovenfor.

Noen kilometer med ledninger for vann, overvann og avløp skal fornyes i området. Kartlegging har vist at rørene er i svært variabel stand, de eldste er fra 1926. 

Arbeidet vil i stor grad skje ved såkalt strømping. Det vil si at vi graver noen punkter og trekker ny fôring, som så herdes, i eksisterende rør. Metoden sparer nabolag, trafikanter og kommunen for mye gravearbeid. Der det er usikkerhet rundt ledningens tilstand, er også valg av metode noe usikkert. 

Eksisterende trær langs Madlaveien og ellers i prosjektområdet skal bevares så langt som det er mulig, og sikres mot skade som følge av anleggsarbeidet. 

Fornyelse av Hannasdalsgata med sykkelprioritert gate

Hannasdalsgata opparbeides som sykkelprioritert gate med rødt dekke. I en sykkelprioritert gate deler bilister og syklister veibanen, men gaten er utformet mest på syklistenes premisser. I den sykkelprioriterte strekningen vil det ikke bli  mulig å parkere biler i gaten. 

Fortauene i gaten oppgraderes med nytt belegg og ny belysning. Vi planter nye trær og plantebed, som miljøtiltak og bidrag til god overvannshåndtering.

Konsekvenser for nabolaget

Alt anleggsarbeid fører med seg ulemper. Det kan være støv, støy, anleggstrafikk eller begrenset tilgjengelighet for beboere og deres gjester.

Viktig informasjon fra kommunen om anleggsarbeidet blir varslet om i sms-meldinger til mobiltelefoner som er registrert på adresser tett på anleggsområdet. Andre som ønsker å bli inkludert i slike varslinger, ta kontakt med nabokontakten. Se kontaktinfo nedenfor.

Konsekvenser for trafikken

Anleggsarbeidet påvirker biltrafikken, syklister og gående. Følg skilting og kjør forsiktig i området.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes tett på anleggsområdet.

Kontaktinformasjon

ung mann med skjegg

Bjarne Sandanger

nabokontakt

Mobil:
466 31 414
E-post:
bsa@novaform.no
Ansiktet til ung kvinne med lyst hår.

Mari Wigestrand

prosjektleder
Utbyggingsavdelingen

Mobil:
995 83 950
Telefon:
51 50 84 97
E-post:
mwigestrand@stavanger.kommune.no